Cevaplar

2012-11-05T19:31:55+02:00

aynı yöne bakan açılar toplamı diğerlerinin toplamıyla aynı olmalı

1 4 1
2012-11-05T19:31:57+02:00

Ancak hem X hem de Y kuramının yaklaşımlarının tam olarak doğru olduğunu ileri sürmek zordur. Buradan hareketle, yani X ve Y kuramlarının yetersizliklerinden hareketle, Z olarak adlandırılan bir başka kuram daha ortaya atılmıştır. Z kuramının geliştirilmesinde büyük ölçüde William Quchi, Locke, Fromm, Drucker ve Reddin gibi düşünürlerin yaklaşımları temel alınmıştır.

a. İnsan ne kalıplanmış ne de özerk bir kişiliğe sahiptir. Ancak insanın düşünme, karar verme ve azmetme gibi yetenekleri vardır.

b. İnsan doğuştan ne iyi ne de kötüdür; hem iyi olmaya hem de kötü olmaya yatkın olabilir.

c. İnsan davranışının kökeni tam olarak ne biyolojik özelliklere ne de hümanist yaklaşımlara dayalıdır. İnsan genellikle bulunduğu konuma göre hareket eder.

d. İnsanın güdülenmesi zorlama veya kendi isteği ile değil, mantıksal nedenlere dayalı olarak oluşur.

e. Önemli olan gruba ait olmak ya da bireyin kendisi değil etkileşimdir.

f. Sonuç olarak insan, iyimser ya da kötümser bir açıdan değil tarafsız olarak ele alınmalıdır.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/337789-z-kurali-nedir.html#ixzz2BN2CX3h0

0