Cevaplar

2012-11-05T19:40:37+02:00

1. "Yaşlı adam duvarı tek başına boyuyordu."

 

D) Kuyunun dibinde elli santim su kalmıştı.

E) Onun gittiğinin farkına bile varamamıştık.

 

 

 

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?

A) Giysilerin kime ait olduğunu biliyorum.

B) Yemeğimizi bir saat sonra yiyeceğiz.

C) Çocuklar sevinçten çığlıklar atıyordu.

D) Ne dediğini bir daha tekrarlar mısın?

E) Yaşlılar galiba daha sabırlı oluyorlar.

 

 

30. Türkçe’e ünlü ile biten bir sözcüğe, ünlü ile başlayan eklerin getirilebilmesi için, araya kaynaştırma ünsüzleri olan “y, n, s, ş” seslerinden birinin getirilmesi gerekir.”

Aşağıdakilerin hangisinde kaynaştırma ünsüzlerinden biri kullanılmamıştır?

A) Evdeki kediyi ayda bir kontrole götürürüz.

B) Komşuyu dün akşam evde bulamadık.

C) Kasabanın en iyi doktoru bence sensin.

D) Çocuklara ikişer milyon verdiğini söyledi.

E) Her sabah evden çok erken çıkardı

 

Cevap Anahtarı: 1)B 2)C 3)A 4)C 5)A 6)B 7)C 8)A 9)C 10)D 11)D 12)C 13)B 14)D 15)B 16)A 17)B 18)B 19)E 20)D 21)B 22)C 23)A 24)D 25)B 26)E 27)A 28)A 29)B 30)E

 

0