Cevaplar

2012-11-05T19:46:08+02:00

Zarf tümleç ?.....................................................

1 5 1
2012-11-05T19:46:16+02:00

Yüklemin zamanını, durumunu, miktarını, yönünü, koşulunu vb. bildiren ögelere zarf tümleci denir .Bunların her biri değişik bir soruyla sorulur. Ne zaman, nasıl, ne kadar, nereye, hangi takdirde vs. Örneğin;

"Geçen gece,ışıltılı yollardan,mavi suların parıldadığı altın oyalı sahillerden geçerek Karakif'in evine geldik."

Cümlesinde yüklem:

"geldik"

-ne zaman geldik?

-Geçen gece geldik. (zarf tümleci, "belirteç tümleci")

-Nasıl geldik? -Işıltılı yollardan,mavi suların parıldadığı altın oyalı sahillerden geçerek geldik.

Diye bu cümlenin zarf tümleclerini bulabiliriz. Yükleme; -nereye geldik? diye sorduğumuzda ise -Karakif'in evine geldik diyerek de "dolaylı tümleci" bulmuş oluruz.

"Akşam size geleceğiz" cümlesinin yüklemine "Ne zaman geleceğiz?" sorusunu sorduğumuzda zarf tümleci olan "akşam" kelimesini buluruz.

"-den" eki cümlede "niçin" anlamı veriyorsa, edat olur.

Bu şekilde olursa "-den" eki alan sözcük veya sözük grubu zarf tümleci olur.

0