Cevaplar

2012-09-25T21:21:29+03:00

A. AD SOYLU SÖZCÜKLER
1. İsim (Ad) 
– İsim Çekim Ekleri 
2. Sıfat (Önad) 
3. Zarf (Belirteç) 
4. Zamir (Adıl) 

B. EDAT SOYLU SÖZCÜKLER
1. Edat (İlgeç) 
2. Bağlaçlar 
3. Ünlem 

C. FİİLLER
1. Fiiller 
– Ekfiil (Ekeylem) 
– Birleşik Fiiller 
– Fiilimsiler 
– Birleşik Zamanlı Fiiller 
– Fiilerde Anlam (Zaman) Kayması 

0