Cevaplar

2012-11-05T19:50:06+02:00
Zarflar (adverb) eylemleri niteler. Eylemlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verirler. 

Örnek: How does he she work? - She works beautifully. / (O) Nasıl çalışıyor. Çok güzel Çalışıyor 

Kural: Zarflar genellikle -ly sonekinin bir sıfata eklenmesiyle oluşturulur. 

Example: careful/carefully dikkatli-dikkatlice/dikkatli bir şekilde 
Dikkat! 

Bazı sıfatlar zarf haline dönüştüğünde değişmez. Bunların en önemlileri şunlardır: fast (hızlı) - fast (hızlıca, hızlı bir şekilde), hard (zor) - hard (zor bir şekilde) 

Good (iyi) muhtemelen en önemli istisnadır. 'good' sıfatının zarf formu 'well' (iyi bir şekilde)dir. Bu sıklıkla hatalı kullanan bir zarftır! 
YANLIŞ!!: He plays football good. 

DOĞRU: He plays fottball well. 

Kural: Zarflar aynı zamanda bir sıfatı da nitelerler. Bu durumda zarf söz konusu sıfattan önce kullanılır. 

Örnek: 

She is extremely happy. They are absolutely sure. 
Dikkat! 

Temel bir sıfatın derecesi artırılmış formuyla 'very' kullanmayın. Örnek: good - fantastic 

YANLIŞ!!: 

He is a very handsome man. 
Kural: Sıklık zarfları (adverbs of frequency) (herzaman (always), asla (never), bazen (sometimes), sık sık (often) vs.) genellikle ana eylemden önce gelir. 
Örnek: 

He is often late for work. (Sık Sık İşe Geç Kalır) 
Do you always go to cafe? (Daima Kafeyemi Gidersin)
They don't usually work on weekend (Onlar Genellikle Hafta Sonu Çalışmaz)  
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-05T19:51:09+02:00

Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ve zarfların önüne gelerek onları zaman, durum, ölçü (miktar), yer vesoru bakımından belirten, sınırlandıran ya da anlamını derecelendiren kelimelere zarf (belirteç) denir.

Her gece gözyaşları içinde dua ediyordu. (Zarf, fiili, zaman yönünden belirtmiş.)

Mısır'da günlerce aç susuz dolaştı. (Zarf, fiili, durum yönünden belirtmiş.)

Tatlı konuşmak gönülleri açar. (Zarf, fiilimsiyi, durum yönünden belirtmiş.)

Ne tatlı havası var buranın. (Zarf, sıfatı, nicelik yönünden belirtmiş.)

Siz dışarı çıkın. (Zarf, fiili, yer-yön bakımından etkilemiş.)

** Kelimelerin türü cümlede ilişkili oldukları diğer kelimelere göre belirle­nir.

İşlerimiz iyi gidiyor.  ("İyi" kelimesi fiili etkilediği için zarftır.)

İyi yıllar dilerim.   ("İyi" kelimesi adı etkilediği için sıfattır.)

 

Zarflar, bulundukları cümleye değişik anlamlar katar. Bunlardan bazıları şunlardır: nitelik bildirme, olasılık, derecelendirme, pekiştirme, tekrarlama...

Bu konuyu iyice öğrendik. (nitelik)

Belki size gelebilirim. (olasılık)

Bayramda pek çok yer gezdik. (derecelen­dirme)

Yağmurda sırılsıklam oldum. (nitelik)

Arada bir etrafı gez. (tekrar)

 

Zarflar, görev ve yapı bakımından iki grup­ta incelenebilir:

A.  GÖREV BAKIMINDAN ZARFLAR

1. Durum (Hâl) Zarfları: Eylemin yapılış şeklini bildiren kelimelerdir. Eyleme sorulan "NASIL" so­rusunun cevabı durum (hâl) zarfıdır.

Okuldan eve yürüyerek geldim.

Soruları dikkatlice oku.

 

** "Nasıl" sorusu, isme sorulduğunda alınan cevap sıfat, eyleme soruldu­ğunda ise alınan cevap zarftır.

Kendine dar etek almış. (Nasıl etek?-sıfat)

Bu etek ona dar gelir. (Nasıl gelir?-zarf)

 

2. Zaman Zarfları: Eylemin bildirdiği işin, ne zaman yapıldığını bildiren kelimelerdir. Eyle­me "NE ZAMAN" diye sorulduğunda alınan cevap, zaman zarfıdır.

Geçen gün pikniğe gittik.

Bugün, şimdi, yarın, dün, demin, sonra, erken, geç, gündüz, geçen yaz, kışın, akşam, sabah, biraz sonra, henüz, derhal, hemen gibi ke­limeler, zaman zarfı olabilir.

Her sabah horozlar öter. (Ne zaman öter?-zaman zarfı)

Ara sıra beni ara.

Erken yatıp erken kalkalım.

Daha çiçekler açmamış.

Pazarları balığa çıkar.

 

0