Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-06-16T16:50:58+03:00
Oğuz Kağan DestanıHun dönemi destanlarındandır.
-M.Ö 174-209
-İslamiyet öncesi Türk Destanıdır.
-Kahraman bakış acısıyla yazılmıştır.
Zihniyet 
Sosyal,siyasi,ekonomik ve dinidir.
Oğuz Kağan'ın kişiliği-cesur
-kahraman
-adaletli
-yiğit
Kurgu zamanıOğuz Kağan‘ın doğumundan yaşlılığına kadar olan zamandır.-Kılıç,ok,yay,kargı,bakır,gümüş,demir madenleri kullanılmıştır.Olay örgüsü-Oğuz Kağan’ın doğması
-Kırk günlükken konuşması
-Halkı gergedandan kurtarması
-Hükümdar olması
-Evlenmesi ve üç çocuğu olması
-ikinciye evlenmesi ve üç çocoğunun olması
-Ziyafet vermesi
-Kendisine tabi olanlarla iyi geçinmesi
-Siyasi birliği sağlaması
-Oğullarına devleti bırakması
TemasıMete Han‘ın Orta Asya‘da Türk Birliğini kurmasıKişiler 
-Altun Kağan
-Ay Kağan
-Oğuz Kağan
-Urum Kağan
-Uruz Kağan
-Dağ,Deniz,Gök
-Gün,Ay,Yıldız
NOTLAR-Destanlarda ki kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir.
-Destanda ki olaylar olağan ve olağanüstüdür.
-Destanlar genelde mazmundur.
-Anonimdir.
Gılgamış DestanıGılgamış Nedir1/3′u insan 2/3′u tanri formunda betimlenen, Uruk kentinin 5. krali.Gılgamış Destanı NedirMezopotamya’da ortaya çıkan tarihteki ilk yazılı destandır. Ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür.Gılgamış Destanı ÖnemiDestan, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi verir ve kendisi de ilk yazılı destan olma özelliğini taşır.Gılgamış Destanı'nın ÖzellikleriAnlattığı “Tufan” öyküsünün, üç büyük dinin kutsal kitaplarında yer almasıdır.Gılgamış Destanının Konusu 
Gılgamış Destanının Özeti
4.ölümsüzlüğü arayan gılgamış, tek ölümsüz insan utnapiştim’i bulup ondan bu gizi öğrenmek için yola düşer. hiçbir insanın katlanamayacağı acılara, tehlikelere, zorluklara karşı koyar. onun geçtiği yollardan daha önce hiçbir ölümlü geçmemişti; yeller denizin üstünden estikleri sürece de hiç kimse geçemeyecekti. sonunda, gılgamış, yanakları çökük, yüzü süzgün durumda, utnapiştim’i bulur, ırmakların ağzında, uzaktaki yerde. ondan, suyun altındaki bitkiyi öğrenir, insana ölümsüzlük veren bitkiyi. buz gibi suya girer, koparır alır bitkiyi. fakat çiçeğin yaydığı tatlı kokuyu alan yılan, bitkiyi kapar ve derisini değiştirip bir kuyuya dalar. gılgamış oturup ağlar, “ben onu yıkılmaz duvarlı uruk’a götürüp yemeleri için yaşlılara verecektim” der
Kolay gelsin
0