Cevaplar

2012-11-05T19:53:41+02:00

Urgakina bir sümer kralıdır. onun koyduğu yasalar tarihteki ilk yazılı kanunlardır. Yasaların önem arzeden bir diğer yönü ise ilk sosyal reform, ilk mülkiyet hakkı gibi; kendi zaman şartlarına göre büyük devrimlerdir. Tarihte bilinen en eski yazılı kanunu hazırlatan kişi. Kendisinin adı ile anılmış bu kanun basit kurallar içerir, daha çok "tarla sürenin, hayvan sağanındır" mantığı ile hazırlanmış ve dönemin ur şehrinde dini eksenli bir yönetim süren ve halkı ekonomik anlamda sömüren din adamlarının urukagina tarafında bir gece devrimi ile alaşağı edilmesi üzerine yazılmış kanunlar bütünü. Takriben mö. 3 bin de gerçekleştiği söylenmektedir. Ayrıca urukagina tarihin ilk devrimcisi sayılır bu olayla. Aşağı Mezopotamya'da bulunan Sümerlerin kralı Urgakina tarafından ilk yazılı kanunlar oluşturulmuştur (M.Ö. 2375). Bu kanunların cezalandırma yöntemi genel olarak "fidye" yani "bedel" sistemine dayalıydı.) Bataklıkları kurutarak tarım arazilerini oluşturmayı başarmışlardır.

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-05T19:53:42+02:00

Urgakina BIR sümer kralıdır. onun koyduğu Yasalar tarihteki orijinalini Yazılı kanunlardır. Yasaların importance arzeden BİR DİĞER yönü imkb orijinalini nedir sosyal reformu, orijinalini mülkiyet Hakkı Gibi; He Zaman'a şartlarına GÖRE Büyük devrimlerdir.kanunlardır. Yasaların importance arzeden BİR DİĞER yönü imkb türnedir sosyal reformu, orijinalini mülkiyet Hakkı Gibi; He Zaman'a şartlarına GÖRE Büyük devrimlerdir.

Tarihte bilinen en Eski Yazılı kanunu hazırlatan kisi. Kendisinin Delos Sahibi Ile anılmış met kanun Basit Kurallar içerir, DAHA Eklendi çok "tarla sürenin, hayvan sağanındır" mantığı Ile hazırlanmış ve Dönemin ur şehrinde dini eksenli BIR Yönetim Süren ve Halki EKONOMİK anlamda sömüren din adamlarının urukagina tarafında BIR Gece Devrimi Ile alaşağı edilmesi Üzerine yazılmış kanunlar bütünü . Takriben mo. 3 bin de gerçekleştiği söylenmektedir. Ayrıca urukagina tarihin orijinalini devrimcisi sayılır met olayla.kanunuhazırlatan kisi. Kendisinin Delos Sahibi Ile anılmış metkanun Basit Kurallar içerir, DAHA Eklendi çok "tarla sürenin, hayvan sağanındır" mantığı Ile hazırlanmış ve Dönemin ur şehrinde dini eksenli BIR Yönetim Süren ve Halki EKONOMİK anlamda sömüren din adamlarının urukagina tarafında BIR Gece Devrimi Ile alaşağı edilmesi Üzerine yazılmış kanunlarbütünü. Takriben mo. 3 bin de gerçekleştiği söylenmektedir.Ayrıca urukagina tarihin orijinalini devrimcisi sayılır met olayla.

Aşağı Mezopotamya'da bulunan Sümerlerin kralı Urgakina tarafmdan tür Yazılı kanunlar yazdırılmıştır (M.Ö. 2375). Met kanunların cezalandırma Yöntemi Genel olarak "Fidye" Yani "bedel" sistemine dayalıydı.) Bataklıkları kurutarak Tarım arazilerini oluşturmayı başarmışlardır.kanunlaryazdırılmıştır (M.Ö. 2375).Ayşekanunların cezalandırma Yöntemi Genel olarak "Fidye" Yani "bedel" sistemine dayalıydı.) Bataklıkları kurutarak Tarım arazilerini oluşturmayı başarmışlardır.

0