Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-09-28T16:58:19+03:00

1. ÜNITE: ILETISIM VE INSAN ILISKILERI

TEST 1
1. İletişim aşağıdakilerden hangisi değildir?
A: İletişim; duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.
B)İletişim insanın fiziksel ve sosyal varlığının zorunlu koşuludur.
C)İletişimin kaynağında ihtiyaç yatar.
D)İletişim sadece konuşarak başkalarına aktarılır.

2. Sağlıklı bir iletişim kurmak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A)Başka bir işle ilgilenmemek.
B)Anlatılanı anlamaya çalışmak
C)Emir vermek.
D)Empatik bir anlayışla dinlemek.

3. Hangisi yazılı iletişim değildir?
A)Posta
B)Konuşmak
C)Gazete
D)Telgraf

4. İletişimde aşağıdakilerden hangisi önemlidir?
A)Dinlemek
B)Yargılamak
C)Konuyu saptırmak
D)Konuşmacıyla alay etmek

5. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?
A)İletişim kurduğu kişinin yalnızca söylediklerine değil vücut hareketlerine de dikkat etmek.
B)Konuşmacıyla göz teması kurmak.
C)Konuşmacı konuşurken başka bir işle uğraşmamak.
D)Karşıdakini dinlemeden sözünü kesmek.


6. Doğukan arkadaşıyla konuşurken, arkadaşıyla göz teması kurmamaktadır ve arkadaşı konuşurken başka bir işle ilgilenmektedir. Bunun sonuçları aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)Arkadaşı Doğukan’a küsebilir.
B)Arkadaşı Doğukan’la konuşmak istemeyebilir.
C)Arkadaşı konuşmasını kısa keser ve bitirir.
D)Arkadaşı Doğukan’ ile hep konuşmak ister ve onu çok sever.

7. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin türlerinden değildir?
A)Sözlü iletişim
B)Tek kişiyle yapılan iletişim
C)Sözsüz iletişim
D)Yazılı iletişim

8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişimi olumsuz etkiler?
A)Gülümsemek
B)Somurtmak
C)Karşıdakini dikkatlice dinlemek
D)Karşıdakinin jest ve mimiklerine dikkat etmek.

test yoktu
1 5 1