Cevaplar

2012-11-05T20:07:32+02:00

eknolojinin gelişmesi sayesinde bugün yurdumuzda iletişim, modern araç ve gereçlerle yapılmaktadır. Ülkeler ve kıta'lar arasında haber aktarmakta pek çok ülke, uydu sistemlerinden yararlanmaktadır. Yurdumuz da uzaya gönderdiği haberleşme uydularıyla bu gelişmeyi yakalamıştır. Telefon, telsiz, telgraf, teleks, telefaks ve Internet gibi birtakım iletişim araçları, yurdumuzda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kitle iletişiminde gazete, dergi gibi yazılı basın araçları ile radyo ve televizyon gibi sözlü ve görüntülü araçlar önemli rol oynamaktadır. Bu sayede vatandaşlarımız, yakın ve uzak çevrelerinden haber aldıkları gibi, bilgi ve görgülerini de artırmaktadırlar. Haberleşme hizmetlerindeki gelişmeler, yurt savunmasında ve ülke bütünlüğünün sağlanmasında da büyük önem taşımaktadır.

        Yurdumuzda haberleşme hizmetlerini yürütmek üzere, Posta Telefon Telgraf (PTT) teşkilatı kurulmuştur. Bu teşkilat, yaptığı çalışmalarla yurdumuzu bir baştan bir başa modern haberleşme araç ve gereçleri ile donatmaya çalışmıştır. 

        Türk Telekomünikasyon A.Ş (TÜRK TELEKOM) adıyla hizmet vermektedir. Bu hizmetler sayesinde yurdumuzun en küçük yerleşme birimindeki vatandaşlarımızla iletişim kurabilmekteyiz.

        Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) da yurdumuzda haberleşmenin, çağın gereklerine uygun olarak yapılması için çalışmaktadır. Bu kurum, yurt içi ve yurt dışına birçok dilde radyo ve televizyon yayını yapmaktadır. Yurdumuzda son yıllarda, kurulan ve sayısı giderek artan özel televizyon kanalları da bu hizmete katılmaktadır.

1 5 1
2012-11-05T20:07:44+02:00

kitle iletişimi, psikoloji, sosyoloji, siyaset, ekonomi gibi sosyal ve davranış bilimlerine göre yeni bir alandır. Kitle iletişimi geniştir ve sadece bir gruba değil; yerel ve uluslar arası topluluklara da seslenir.

Kitle iletişiminde izleyici kitle, kimliği olmayan bir topluluktur yani okul, dernek, iş yeri gibi toplumsal kimlikleri birleştiren özellikleri içermez. İzleyici ile olan iletişim ise tek yönlüdür. İzleyicinin yanıt verme olasılığı iletişime karar verenlerin düzenlemesiyle gerçekleşir. Mesela bir televizyon programına stüdyoda izleyici olarak katılabilmek, iletişimi düzenleyenlerin kararıdır, izleyicilerin değil. Kitle iletişiminde görüş bildirmek, iletişimin denetlenmesiyle ilgilidir.

1 4 1