Cevaplar

2012-11-05T20:18:47+02:00

asım ile İlgili Kompozisyon - 10 Kasım Konulu Kompozisyon Örneği Her ulusun tarihinde kahramanlar vardır. Bu ulusun kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ tür. Bugün de onun öldüğü gün yani 10 Kasım saat dokuzu beş geçe ölmüştür. Yüce Atatürk hayatını ulusun kurtuluşuna adayan dünyada eşine az rastlanan liderlerden biridir. Yaşamı süresince yapmış olduğu devrimlerle ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmıştır. Atatürk’ ün yurdumuz ve Türk ulusu için yaptıklarını anlamak ve anlatmak için onu iyi tanımamız gerekir. Atatürk çok çalıştı ve yoruldu. Ama biz onun izini onun gibi sürdürmek zorundayız. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmalıyız.

Atatürk, padişahın ilgisizliği yüzünden enkaz haline gelen ve işgalci devletler tarafından paylaşılan yurdumuzun, yok edilmek istenen ulusumuzun kurtarıcısıdır. Yüce Atatürk’ ün fikirlerinden yararlanarak geleceğimizin temelini sağlamlaştırmalı, emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatmalıyız. Atatürk Cumhuriyet kurulduktan sonra da her alanda iyinin, güzelin, doğrunun öncülüğünü yaptı. Örnek çiftçilik için traktör kullanmaktan, yazı tahtasının başına geçip başöğretmenlik yapmaya dek, ulusu içi durmadan çalıştı. Böylesine yoğun bir çalışma bedeni yıprattı.

Atatürk güçlü bir mantığı ve güçlü bir kişiliği olan bir devlet adamıydı. Sert ve otoriter görüşü yanında, sevgi dolu, ince yaratışlı bir insandı. Yurduna ve ulusuna zarar verebilecek yanlışlıklara asla göz yummazdı. Yurt ve ulus onun için en büyük değerdi. Yaşamı boyunca güçlüklerle karşılaşmış, ama hiç yılmamış, ümitsizliğe düşmemiştir. Başaracağım dedi işi başarmıştır. Açtığın yolda, kurduğun amaçla hiç durmadan yürüyeceğiz. İlkeleri koruyacağız, devrimleri yaşatacağız.

1 4 1
2012-11-05T20:18:58+02:00
10 Kasım ile İlgili Kompozisyon örneği 

Bilindiği üzere 69 yıl önce bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, ulu önder, eşsiz devlet adamı ve 20 yüzyılın dehâsı olan M Kemal Atatürk’ü kaybettik

Atatürk’ü, onun yaşamını ve kişiliğini kısaca özetleyerek, ulu önderimizi bu önemli günde bir kez daha yâd edeceğiz
M Kemal vatanına ve ulusuna çok yüce duygularla bağlı, vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan, millet sevgisi tutku derecesinde olan, yaşarken ve öldükten sonra da maddi ve manevi tüm varlığını ulusuna adayan bir devlet adamı ve komutandı

Onun en büyük ideali; Türk Ulusunun “En medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmek”ti Memleketin mutlaka çağdaş, uygar, yepyeni olması onun için bir hayat davası idi
M Kemal Atatürk düşüncelerinde asla hayalperest değildi “Biz, ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz” derdi

Ona göre akıl ve mantığın halledemeyeceği iş yoktu Gerçekleştirdiği başarılı inkılâpların temelinde de akıl ve mantık vardı
Bilim ve tekniğin hayatımıza hakim olmasını isteyen Atatürk, anlamsız ve mantıksız hurafeleri, hastalıklı olarak nitelendirirdi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeyhler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz” derdi

Atatürk deha sahibi bir kişiydi Askeri ve siyasi alanlarda yepyeni yöntemler uygulayarak, o günün şartlarında hayal edilmesi bile güç işler başarmıştır Bunlardan en önemlileri sırasıyla: Yeni bir ordunun kurulması, halkın ikna edilmesi, düşmanın yurttan atılması, yeni bir devletin ve yönetim şeklinin kurularak eski olanların kaldırılması, siyasi, toplumsal, ekonomik ve hukuki alanlarda yapılan çok sayıdaki devrimlerdir

Atatürk’ün görüşleri kesin ve isabetlidir Çanakkale savaşları sırasında düşman donanmasının nereden çıkarma yapabileceğini sezmesi, 2 Dünya Savaşını önceden tahmin edebilmesi, Hatay’ın Türkiye topraklarına katılması onun ileri görüşlülüğünün en belirgin örneklerindendir

“Yurtta barış, Dünyada Barış” sözünün sahibi olan Atatürk, toprak büyütme heveslisi olmayan, mecbur kalınmadığı sürece savaşı cinayet olarak kabul eden bir liderdir
Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmayı hedef gösteren Atatürk, eğitimle ve eğitimin milli olması ile de yakından ilgilenmiştir Milli Eğitimi güçsüz olan bir milletin gelişimini tamamlayamayacağını düşünen Atatürk’e göre: “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı,yüce bir toplum olarak yaşatır; ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder”

Kararlı, inatçı ve kendinden emin bir kişiliğe sahip olan Atatürk’e göre Türk milleti esir olarak yaşayamazdı Bu nedenle Kurtuluş Savaşı’nı başlattığında parolası “Ya istiklâl, ya ölüm”dü
Mücadeleci ve ulusuna güvenen Atatürk, Amerikalı bir generale de bu konuda şunları söylemiştir: “…bir millet, top yekûn kurtulmaya karar verir de harekete geçerse onun özgürlüğünü ve bağımsızlığını elde etmesini engelleyecek bir güç dünyada yoktur”

En büyük eseri olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk, Türk milletinin yetiştirdiği en büyük Türk’tür Çağını aşıp gelecek çağlara da ışık tutan bir insandır “Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten” bir önderdir

“Memleketine en büyük iyilikleri etmiş, Türkler hakkında söylenmiş bütün sözlerin yanlış olduğunu göstermiş” bir liderdir
“Atatürk gibi insanlar, bir kuşak için doğmadıkları gibi bir devre için de doğmazlar Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerinin tarihinde hüküm sürecek insanlardır”

“Asırların pek nadir olarak yetiştirdiği dâhi” lerden olan Atatürk’ü, hayata veda edişinin 69 yılında rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz
1 3 1