Cevaplar

2013-09-29T15:09:34+03:00
Bİr bu sosyal bilgiler
 CEVAP:"Hasta ve hasta yakını hakları" ise ülkemizde ilk kez 1998'de yayınlanan "Hasta Hakları Yönetmeliği"nin ardından toplumun daha fazla gündemine girmiştir.Sağlık Bakanlığı bu yönetmeliğin bir gereği olarak 2003-4'den başlayarak kamuya ait sağlık kurumlarında "sağlık kurumlarında hasta hakları birimleri ve hasta hakları kurulları" kurulması uygulaması gerçekleştirmektedir. Bu uygulamanın bir gereği olarak, bu yapılanmaların olduğu yerlerde "hasta hakları konusunda bir sivil örgütlenme"nin oluşması arzu edilmektedir. Ancak ne yazık ki bu alandaki örgütlenmeler çok yavaş olmuştur.Kurulan örgütler yeterince desteklenmediği gibi, bunları oluşturmaya yönelik çaba ve destekler de sınırlı kalmıştır.İşte tam bu noktada bizler oluşturduğumuz platform olarak bu tür sivil örgütlenmelerin sayılarının arttırılması, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi için çaba göstermekteyiz. Kamusal olarak bu örgütlenmelerin geliştirilmesinde her açıdan büyük yarar bulunduğunu düşünüyoruz. Bu çabalarımızı duyarlı ve ilgili kesimlerle birlikte sürdürme dileğindeyiz.Bu nedenle Hasta Hakları Platformu içinde yer alan başta "Sağlık Hakkı Hareketi Derneği" ve "aktivistleri" olmak üzere gerek ilişkide olduğumuz gönüllü ve aktivistlerimizin bulunduğu, gerekse bu konuda bir örgütlenme çabası içinde olmak isteyen kişi ve kurumlara yönelik bir rehberin hazırlanmasının yararlı olduğunu düşündük.
15 4 15