Cevaplar

2012-11-05T21:18:11+02:00

http://www.gozlemci.net/820-osmanli-imparatorlugu-1299-dan-1600.html     

  bu sitede verilmiştir , çok uzun olduğu için ben sana göndermedim kendin bak bğenirsen yazarsın :)

0
2012-11-05T21:21:04+02:00

XIV. Yüzyılın Başında Yakın Doğu ve Avrupa

XIV.yüzyılın başında Osmanlılar, tarih sahnesine çıktıkları sırada Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti eski gücünü kaybetmişti. Anadolu'nun bir bölümü Moğolların kolu olan ilhanlıların elindeydi. Trakya ve Marmara bölgesinde Bizans, Yakın Doğu'da ise Memlukler (Mısır) ve Altın-Orda (Doğu Avrupa) devleti büyük bir siyasî güç olarak bulunuyordu. Balkanlarda ise, siyasî birlik yoktu. Burada Sırp ve Bulgar krallıkları, Eflâk. Boğdan, Arnavutluk beylikleri vardı. Bosna ve Hırvat krallıkları ise Macar Krallığına bağlı birer devletti. Bu devletler arasında mezhep ayrılıkları ve siyasî nedenler yüzünden büyük bir düşmanlık ve çatışma vardı.
Osmanlıı Devleti'nin kurulduğu sırada Anadolu'da ise, Selçuklu Devletinin yıkılmasından önce ve sonra ortaya çıkmış birçok Türk beyliği vardı. Bu beyliklerin bazıları (Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları gibi) Anadolu birliğini yeniden kurmak için uğraşıyorlardı. Biz, bu devletlere Anadolu Beylikleri adını veriyoruz. işte Osmanlı Beyliği de bunlardan biriydi.

KAYILAR SÖĞÜT'TE
(Kayı boyu ve Osmanlı ailesi)
Osmanlı Devleti'ni kuranlar Oğuz Türkleridir. Oğuzlar, Türklerin en Önemli topluluklarından biridir. Oğuzlar 24 boya ayrılıyordu. Bu boylardan biri Kayı boyu idi. işte Osmanlılar  Oğuzların Kayı boyundandır. Kayıların bir kısmı Türkiye Selçuklu sultanı I. Alâeddin Keykubat döneminde  Anadolu'ya geldi ve Ankara yakınlarına yerleştiler. Daha sonra batıya ilerlediler. Söğüt ve Domaniç'i Bizans'tan aldılar. I. Alâeddin Keykubat bu yörelerin yönetimini Kayıların başında bulunan Ertuğrul Bey'e verdi. Ertuğrul Gazi, bu bölgede Türkiye
Selçuklu Devleti'ne bağlı bir uc beyliği kurdu. Ertuğrul Gazi'nin 1281'de ölümünden sonra, beyliğin yönetimi oğlu olan Osman  Gazi'ye geçti. Bu sırada ilhanlıların Anadolu'daki etkisi de azalmıştı. Osman Gazi, durumu uygun buldu ve bağımsızlığını ilân etti. Böylece, Osmanlı Devleti kurulmuş oldu. (1299),

0