Cevaplar

2012-11-05T21:45:11+02:00

şairin evlenmesiyle çeğ atlanmıştır

0
2012-11-05T21:45:29+02:00

17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bir edebiyat akımıdır. Bu edebiyat akımı daha çok, şiir ve tiyatroda etkisini göstermiştir. Rönesansın ilanıyla birlikte Avrupa'da günlük yaşamda ve sanatla kültür alanında önemli gelişmeler yaşanmış, kilisenin dini baskısı, sanatın ve sanatçıların üzerinden kalkmaya başlamıştır. Önceki dönemlerde yaşanan iç kargaşalar, 17. yüzyıl Fransa'sında yerini dinginliğe bırakır. Kilise ve derebeyliklerin direnişi iyiden iyiye kırılır. Soylu tabaka da saraya bağlanmayı kabul eder. Böylece siyasi alanda bir düzen, kurallara bağlılık oluşur. Bu düzen, edebiyat alanında da kendini gösterir. Edebiyatın ve dilin kurallarını belirlemek üzere Fransız Akademisi kurulur. Rasyonalizm felsefesi de sanatçıların üzerinde olumlu bir etki meydana getirir. 

0