Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-05T21:48:35+02:00
HAVE GOT – HAS GOT

• Have got ve has got ikisi de SAHİP OLMAK anlamındadır.
• Aralarında fark yoktur.

I have got a sister. ( Ben bir kız kardeşe sahibim.)
She has got a brother. ( O bir erkek kardeşe sahip.)

• Soru 1 : Madem ikisi de sahip olmak neden hem have got ve has got vardır?
• Cevap 1: Kullanıldığı öznelere göre have got veya has got kullanılır. İstersen aşağıdaki örneklere bakarak daha detaylı bir şekilde inceleyelim

I
You HAVE GOT
They
We

 

He
She
It HAS GOT
Özlem
Ahmet

Soru 2: Eğer ben sahip olunmayan bir şeyden bahsederken nasıl cümle kurabilirim?
Cevap 2: Bu çok basit. Aşağıdaki tablo bunu açık bir şekilde açıklıyor.

I
You HAVEN’T GOT
They
We

He
She
It HASN’T GOT
Özlem
Ahmet

Örnek: I have got a sister but I haven’t got a brother.
(Ben bir kız kardeşe sahibim fakat ben bir erkek kardeşe sahip değilim)
She has got two sons but she hasn’t got any daughters.
(O iki erkek evlata sahip fakat o hiç kız evlata sahip değil.)

Soru 3: Bunlar kolay, ama karşıdaki kişiye ben have got veya has got kullanarak nasıl soru soracağım?
Cevap 3: Bu da çok kolay. Sadece kullandığın özne ile have veya has’in yerini değiştireceksin.

Have they got a big family?
(Onlar büyük bir aileye mi sahip?
Yes, they have. (evet.)
No, they haven’t (hayır)

Has she got a doll?
(O oyuncak bebeğe sahip mi)
Yes, she has.
No, she hasn’t.

2 5 2