Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2016-01-23T10:22:02+02:00
Türk müzik tarihi kendi bünyesinde kendine has ve kendi ürettiği biçimi ile genel müzik tarihi içinde yerini aldı. Türk müzik tarihi “hem Türklerin tarih boyunca müzik ile olan her türlü ilgisinin hem de Türk müzik sistemi ile bu sisteme karışan her türlü müziğin teknik gelişmelerinin incelenmesi” biçiminde tanımlanabilir.*

Atatürk, 1930’da söylediği şu sözlerle, Anadolu’daki kültür hazinesini işaret etmiştir: “Bizim gerçek müziğimiz Anadolu halkında işitilebilir”. Anadolu toprakları devasa bir sanat atölyesidir. Sanatkar kelimesinin gerçek sahipleri yüzyıllar önce yaşamalarına rağmen, hala Anadolu’dan bütün dünyaya bir güneş gibi doğmaktadır. Ama maalesef sanatıyla değil de başka olaylarıyla gündeme gelen insanlara günümüzde sanatçı veya sanatkar denilir oldu. Sanatkar kelimesi bu kadar basit midir? “Biz hepimiz milletvekili olabiliriz, bakan olabiliriz, hatta cumhurbaşkanı olabiliriz; ama hiçbirimiz sanatkar olamayız. Böyle olunca sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür” (1930) sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk “Sanatçı” kelimesinin gerçek sahiplerinin, toplumun en ulaşılmaz mertebesinde olduklarını, “sanatçı” nın aslında ne kadar yüce bir sıfat olduğunu belirtiyor
KOLAY GELSİN;)
0