Cevaplar

2012-11-05T22:20:39+02:00

burda var http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=5149

0
2012-11-05T22:22:16+02:00

SERBEST ÖLÇÜ:

Ölçü ve uyak düzeni olmayan şiirlerin ölçüsüdür. Bu ölçüyle oluşturulan şiirlerde uyum, hece sayısı ve uyakla değil, sözcüklerdeki ses ilişkileriyle sağlanır.19. yüzyılın sonlarında doğmuş ve hızla gelişmiştir.

Şiir dizelerindeki hece sayılarında eşitlik yoktur.

Vezin anlayışını ortadan kaldıran bir düşüncenin ürünüdür. Şairin hiçbir ölçüye bağlı kalmadan dilediği gibi yazmasıdır. Türk edebiyatında ilk defa bunu kullanan Garipçiler'dir. Özellikle 1950'lerden sonra kullanılmıştır.
Bent

Ölçülü ve anlamlı, birbirine bağlı ikiden fazla dizeden oluşan nazım birimidir

Gazel

Sözlük anlamı “kadınlarla âşıkane sohbet etmek”tir.Nazım Birimi (tanım1)Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu.


0