Cevaplar

2012-11-05T22:17:30+02:00

MANTIK KONUSUNDAKI VE BAĞLACI 1-1 1 DİĞERLERİ SIFIR VEYA BAĞLACI 0-0 0 DİĞERLERİ 1

0
2012-11-05T22:20:37+02:00

1. "ve" Bağlacı

p ve q önermeleri arasında "ve" bağlacı kullanılarak "p ve q" bileşik önermesini elde etme işlemine "ve" işlemi denir. "p Λ q" ile gösterilir.

p Λ q önermesi p ve önermelerinin her ikisi de doğru iken doğru, diğer durumlarda yanlış olan bir bileşik önermedir. Bu önermeye p ve q önermelerinin kesişimi denir.


p q p Λ q
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0p ve q önermelerinin doğruluğu yukarıdaki doğruluk çizelgesinde görüldüğü gibi bileşenlerin doğruluk değerleri olan 1 ve 0'ın aritmetik çarpımıdır.( "Λ" ve bağlacının değeri p ve q' nun çarpımıdır)

Özellikler

1.∀ a önermesi için a Λ a ≡ a dır.
2.∀ a,b önermesi için a Λ b ≡ b Λ a
3.∀ a,b,c önermesi için a Λ (b Λ c) ≡ (a Λ b) Λ c
2. “veya bağlacı” (Mantıksal Toplama)

p ve q önermeleri arasına “veya” bağlacı kullanılarak “p veya q” önermesini elde etme işlemine denir. “ V “ bağlacı ile gösterilir. p V q önermesinde toplama işlemi geçerlidir.


p q p V q
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0Özellikleri
Her a,b,c önermesi için
1.a V b ≡ a
2.a V b ≡ b V a
3.(a V b) V c ≡ a V (b V c)0