Cevaplar

2015-06-26T11:57:23+03:00
Görünen (-di li) Geçmiş Zaman: 
Geçmişte yaşadığımız veya gördüğümüz fiilleri anlatmak için kullanılır. Fiil tabanına di eki getirilerek yapılır. Bu yüzden di li geçmiş zaman kipi de denir.
Duyulan (-miş li) Geçmiş Zaman Kipi :
Fiilin, önceden gerçekleştiğini bildirir. Ancak söyleyen fiilin yapıldığını görmemiş, başkasından duymuştur. Fiil tabanına miş eki getirilerek yapılır.
Şimdiki Zaman Kipi:
 Fiilin şu an gerçekleşmekte olduğunu bildirir. Fiil tabanına ( ) yor eki getirilir. Sev (i) yor um
* Dikkat: - ( ) yor eki kendinden önceki geniş sesliyi (a, e) daraltır. Gör me yor um ----Görmüyorum.

.Gelecek Zaman Kipi: 
Fiilin daha sonra gerçekleşeceğini bildirir. Fiil tabanına ecek, -acak getirilerek yapılır.

Geniş Zaman Kipi:
 Fiilin her zaman yapıldığını veya yapılabileceğini bildirir. Fiil tabanına ( )r eki getirilerek yapılır.
0