Cevaplar

2012-11-05T22:48:17+02:00

1. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde kişileştirme yoktur?
A) Irmak iki yüzlü akar mı sandın
Karanlıktan korkar mı sandın
B) Hayat bir dramdan alıntı gibi
Tabut kırılıyor ağlıyor mezar
C) Bir bir tükeniyor en güzel umutlarım
Vurgun yemiş denizciler misali
D) Bir millet öncesi tarih sayfalarında
Zulmü anlattı bütün eski kapılar
E) Susuz bir denizde hırçın dalgalar
Deler karanlığın kulak zarını

2. “Dilinden değil aşkından yana bülbüller” dizesinde altı çizili sözcükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tenasüp
B) Teşbih
C) Tezat
D) Tevriye
E) Hüsn-i talil

3. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi “insandan doğaya aktarılan bir nitelik” durumundadır?
A) Ay suda bestelerken en güzel şarkıyı
Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı
B) Akdeniz’in dalgaları cilveli
Akdeniz’dir denizlerin güzeli
C) Gelmedin son hayal de yanıp kül oldu
Bu derunî kavgada kırılan gönül oldu
D) Gözlerinde çaresiz aynaları görürdüm
Hercai duraklarda buluşurdu ömrümüz
E) Ne ben mehtabı aldım içime bir kuş gibi
Ne de sen bu sevdayı yaşadın bir düş gibi

4. Yorgun alna şifa imiş yâr eli
Bir bak benim çaresiz halime
Gönlüm göğsüm yâreli (yaralı)
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tariz
B) Cinas
C) Tenasüp
D) Tekrir
E) Kinaye

5. I. Hızır ile İlyas gibi içtik ölümsüzlük suyunu
II. Beyaz tüller sarıyor şehrin dört bir yanını
III. Zamanı ölümle buluşturur saatler
IV. Yetim çığlıklarla geldim gönül tahtına
V. Hasret kısalmaz katar katar uzayıp gider
Yukarıdaki numaralı dizelerin hangisinde telmih sanatına başvurulmuştur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz
Yukarıdaki dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekrir
B) İstiare
C) Tenasüp
D) Cinas
E) Tevriye

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “benzetme” yoktur?
A) Mavi patiskayı bıçak gibi yırtar gelir gemiler
B) Gece lacivert kanatlı bir kuşa benzer
C) Kapama gözlerini dereler gibi akarım mutsuzluğa
D) Geçit vermez sarp kayalar, biliyordu düşmanı
E) Yürek mühürlü bir kapı gibi kapalı

8. Ya arala bütün mutlu perdelerini
Bir rüya çizgisinde neşelensin aynalarım
Ya da ranzam kilitlesin bu sevdayı hücresine
Karışayım yeniden tereddütlü sellere
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmemiştir?
A) perdeler
B) aynalar
C) ranzam
D) hücre
E) seller

9. Vuslat aşkını Leyla düşürmedi çöllere
Arzı Mecnun’a hicran eyleyendir gözlerin
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tenasüp
B) Tekrir
C) Tecahül-i arif
D) İstifham
E) Kinaye

10. I. Boynu bükük çiçeklerin yağmurla yüzü güldü.
II. Ona, duygularını açıp açmamakta kararsızdı.
III. Onun iştahsız oluşu beş öğün yemesinden belli.
IV. Yırtık palto, çarığa: “Bu kışı nasıl geçireceğiz?” dedi.
V. Bu gece, hüzün yeni sevgileri koparmak için tırmandı sevda ağacına.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede kişileştirmeye başvurulmuştur.
B) II. cümlede tezat vardır.
C) III. cümlede tarizli bir söyleyiş vardır.
D) IV. cümlede intak sanatına başvurulmuştur.
E) V. cümlede somutlaştırma vardır.

11. Anadolu’nun acıları, sevinçleri, ağıtları yanık türkülerde tüter daima.
Bu cümlede altı çizili sözle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bir durumu olduğundan fazla göstermek için kullanılmıştır.
B) Sözcük hem gerçek hem mecaz anlama gelebilecek şekilde kullanılmıştır.
C) Benzetme ilgisi kurularak başka bir sözcük yerine kullanılmıştır.
D) Sözcüğün yakın anlamı söylenip uzak anlamı kastedilmiştir.
E) Benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmıştır.

12. Varlığın yedi iklim sunuyor coğrafyama
Yokluğun diken diken kimliğimde mi nedir?
Her bakışın ruhuma dokunan bir iğnedir
Mıknatıslı gözlerin itiyor benliğimi
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?
A) İstifham
B) Tenasüp
C) Teşbih
D) Nida
E) Tezat

1 5 1
2012-11-05T22:48:26+02:00

Aşağıdaki dizelerden hangisinde teşhis  (kişi­leştirme) sanatı vardır?

A)   Haber ver yolunu bekleyeceğim

       Gelirsen öyle çok sevineceğim

B)   Çiçekler toplayıp papatyalardan

       Saçlarını tel tel süsleyeceğim

C)   Sen bana gelirken uzak yollardan

        Kollarım açılmış bekleyeceğim

D)   Denizle martılar hep bir ağızdan

       Şarkılar söyleyip neşelenecek

E)   Haber yok geçiyor hep aylar dedim

       Yoksa unuttu mu beni yâr, dedim.

1 5 1