Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-25T22:20:21+03:00

tekfur; bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle anadolu ve rumeli'deki hristiyan beylerine verilen ad.

 


Fütüvvet: Soy temizliği Kerem ve seha Cömertlik. Lütuf ve ihsankârlık Dostlara afv ve safh ile muamele Yiğitlik. Cömertlik. Lütuf ve ihsankârlık Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı


voyvoda; osmanlıların eflak ve buğdan beylerine verdikleri san


iskan; 1. yurtlandırma, yerleştirme.
2. yurtlanma, yerleşme.
3. yurtlandırma, yerleştirme.


kolonizasyon: kolonileşme, sömürgecilik.


yörük; hayvancılıkla geçinen, göçebe türkmen boyu, ve bu boydan olan kimse.

1 5 1