Cevaplar

2012-09-25T22:25:29+03:00

Atatürk der ki:
Edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır: Söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı.Bugün içindir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister nazım şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, bilhassa musiki gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.

Kaynak: AtatÜrk'Ün Edebİyatla İlgİlİ GÖrÜŞlerİ http://www.webhatti.com/edebiyat-turkce/50128-ataturkun-edebiyatla-ilgili-gorusleri.html#ixzz27VlCvxCm 
whkaynak 

1 5 1