Cevaplar

2012-11-06T02:06:21+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

 

EĞİTİM ALANI 
-Hukuk Mektebi açıldı. 
-Sanayi-i Nefise Mektebi açıldı. (Güzel Sanatlar Okulu) 
-Hendesehane ve Mülkiye Mektebi açıldı. 
-Dar’ül Fünun açıldı (1900 İlk Osmanlı Üniversitesidir).

 

HUKUK ALANI

-I. Meşrutiyet ilan edildi (1876). 
-Parlamentolu sisteme geçildi. 
-Kanun-u Esasi ilan edildi (Türk tarihinin ilk anayasası).


I.Meştutiyet Yenilikleri

-Monarşiden Meşruti yönetime geçilmiştir. 
-Halk ilk defa ülke genelinde yönetime ortak olmuştur. 
-Parlamento açılmıştır (Türk tarihinde ilk defa). 
*Meclis-i Umumi 
A-) Ayan Meclisi: Üyeleri padişah tarafından seçilmiştir. 
B-) Mebusan Meclisi: Üyeleri halk tarafından seçilmiştir.


II.Meşrutiyet sonrası ve Dönemi

-31 Mart Olayı sonrasında Kanun-u Esasi’de bazı yenilikler yapılmıştır. Bunlar; 
1-Kanun teklifi için padişahın izni kaldırıldı. 
2-Padişaha bir kez veto hakkı verildi. 
3-Meclisi kapatma yetkisi ağır koşullara bağlandı. 
4-Meclis’e hükümeti denetleme yetkisi verildi. 
5-Savaş kararı meclise verildi. 
6-Padişahın sürgün yetkisi kaldırıldı.

  Saygılar& Sevgiler.
25 4 25