Cevaplar

2012-11-06T14:35:55+02:00

 

AMASYA GENELGESİ: 

- M.Kemal'in amacı: Anadolu ve Rumeli'de kurulmuş olan milli cemiyetşeri tek amaç doğrultusunda birleştirmekti. işte bu düşünceler içinde Amasya Genelgesi'ni hazırladı.
- Amasya Genelgesinde: 
- Vatanın içinde bulunduğu durumu
- İstanbul Hükümetinin tutumu
- Bu durumdan nasıl kurtulunacağını ve neler yapılması gerektiğini bildirdi.

MADDELERİ:
- Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
- İstanbul'daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir.
- Milletin bağımsızlığını, yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
- Milletin durumunu gözden geçirmek ve haklı sesini dünyaya duyurmak için, her türlü etkiden uzak milli bir kurulun toplanması gereklidir.
1 5 1
2012-11-06T14:36:00+02:00

AMASYA GENELGESİ’NİN ÖNEMİ 
•   İlk  defa kurtuluş savaşının mücadele safhası başlamıştır.
•   İlk  defa  kurtuluş savaşının gerekçesi , yöntemi ve amacı belirtilmiştir.
•   İlk defa millet egemenliğine dayanan yönetimden bahsedilmiştir.***
•   İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.
•   İlk defa  İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir.
•   İlk defa Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasına karar verilmiştir.
NOT: M. Kemal Amasya Genelgesi’nden sonra  8 Temmuz 1919’da padişaha yolladığı bir telgrafla resmi göreviyle birlikte askerlik görevinden de istifa ettiğini açıklamıştır

1 5 1