Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-06T15:56:13+02:00

 

Madde 1 - Amaç

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların mesleki gelişimlerini sağlıyacak olan meslek programlarının esaslarını, tatbik şekli ve usullerini tespit etmek ve meslek programlarının bu esaslara göre yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-07/03/2006-26101)

Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerine (Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik ) mensup subayları kapsar.

Madde 3 - Tarifler

a. Meslek Programları (Subay Eğitim ve Gelişme Programı) : Subayların, mesleki gelişmelerini sağlamak ve kazanacakları bilgi ve tecrübeden teşkilat maksatlarına en uygun ve etkin bir şekilde yararlanmak için, bu bilgi ve tecrübenin nerelerde (hangi okulda, birlikte ve karargahta), hangi rütbelerde ve hangi kurs ve eğitimlerde kazanılacağını gösteren eğitim ve gelişme programıdır. (Subay Eğitim ve Gelişme Programı örneği Ek - A'dadır).

                b. (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Sınıf/Branş Gelişme Planı : Subay Eğitim ve Gelişme Programının uygulanmasını sağlamak için, sınıfların özellikleri ve kadro hizmetlerine göre, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca her sınıf için ayrı olarak hazırlanmış bir rehberdir. (Örneği ve hazırlama esasları Ek - B'dedir.)

                c. (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Şahsi Gelişme Kartı : Subayın kendi sınıfına ait gelişme planındaki yerini ve mesleki gelişimini gösteren, atanmada, kurs ve okullar için seçimde yol göstermesi için kullanılan ve subayın, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile 1 inci sicil üstlerinde bulunan şahsi dosyalarında muhafaza edilen bir belgedir. (Örneği Ek - C'dedir.)

d. Atanmada Planlı Değişim . Subayların, mesleki gelişmelerini sağlıyacak şekilde bilgi, tecrübe ve rütbeleriyle mütenasip olarak, bir plana göre, muhtelif görev ve makamlara belirli fasılalarla atanması işlemidir.

e) (Değişik:RG-14/08/2004-25553) Kıt'a Görevi (Kıt'a Hizmeti) : Kuvvet ve hizmet özelliklerine göre, her sınıf ve rütbedeki personelin, meslekî gelişimlerini temin için gerektiğinde kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayından geçirilmek suretiyle belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan yönergede belirtilen, genel anlamda, muharip, muharebe destek ve muhabere hizmet destek birlikleri ile karargâh ve kurumlarda tespit edilen görevlerdir.

1 5 1
2012-11-06T15:56:20+02:00

eğer orda ölürsen şehit olursun hemde maaşı dolgun

0