Cevaplar

2012-11-06T15:59:05+02:00


Resim göze yönelik bir sanat, desen de resim sanatının temelidir. Nasıl ki temelsiz bina olmazsa, desensiz de resim sanatı olmaz. Buna göre desen sanatsal bir resim yapma eylemdir. Desen, plastik sanatlar alanında görsel bir ifade yoludur. Tabiat’ta her obje insan eksenlidir. Objenin çizgisel not edilmesi desen olarak tanımlanabilir. Buna göre, çizgisel bağlamda not eden varsa, not edilen de vardır. Biçim haline gelmemiş bir sanatın düşünülmesi mümkün değildir. Görünen her obje, kendine has bir “görsel sinyal” gönderme merkezidir. Dış aleme yansıyan her eylem temelinde düşünsel bir kök ve birikim taşır. Nesne’nin sahip olduğu algısal yapı ve derinlik, görsel iletişimin kurulma gerekçeleridir. İnsan görüntülere dayalı göstergede bulunma eyleminde bulunur. Özgünlük, yöntembilimsel bir çizimle özgürce sunulur. (Her hakkı saklıdır. Ahmet ATAN)

1 5 1