Cevaplar

2013-10-01T09:47:07+03:00
Savaşların insan Üzerindeki Genel Etkileri


Savaş insanların yaşama hakkını elinden almaya kadar ileri boyutlara varır. İnsanların her hakkı korunmalıdır. Fakat savaşlar ile insanlar
yaşama hakkından mahrum kalır. Nice insanlar ölür niceleri sakat kalır evsiz barksız kalır ailesini kaybedersevdiklerinden uzak kalır. Savaş ekonomik düzeni alt üst eder. Bu da bölge insanlarını doğrudan etkiler. İnsanlar aç susuz kalır. Savaşlar birçok hastalığı beraberinde getirir. İlaç sıkıntısı baş gösterir. Hastalar ilaç hatta hastane bulamaz. Savaştan sonra yaşam şartları zorlaşır sorunlar ortaya çıkar.

İnsanlar fiziksel açıdan sorunlar yaşamakla birlikte ruhsal açıdan da sorunlar yaşarlar. Savaşta insanlara acı veren ölüm korkusu vardır. İnsanlar hayatları boyunca bu korku ile başa çıkmaya çalışırlar. Her an bir savaş olabileceğini düşünerek korku ve hüzün içinde yaşarlar. Bunun dışında bir insanın sakat olarak yaşamına devam etmesi ya da gözleri önünde yakınlarını kaybetmesi de çok acı olabilir. Bu yüzden savaş psikolojik olarak insan üzerinde büyük bir etki bırakır.

Savaşın insan yaşamındaki etkisi fazladır. Savaşın etkileri kendini her alanda gösterir. Bu etkiler kalıcı olup çok uzun bir süre devam edebilir.
1 1 1
2013-10-01T09:48:07+03:00
Savaş yaşam hakkını tehdit ediyor

Yaşama Hakkı, kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin
güvencesini oluşturan insan hakkı. 4 Kasım 1950 tarihli
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesinde herkesin
yaşama hakkının yasayla korunacağı, yasanın ölüm cezasını
öngördüğü bir suçtan dolayı mahkemece verilmiş bir cezanın
yerine getirilmesi dışında hiç kimsenin kasten öldürülemeyeceği
belirtilmiştir.

Bazı ülkelerde savaşlar oluyor ve insanlar birtakım şeylerden
kısıtlanıyorlar .örneğin yaşama hakkından kısıtlanabilirler
çünkü savaş demek çatışma
demektir ve burada insanlar canı uğruna savaşırlar kimi
yaralıyken kimi de yaşamına son veriyor o yüzden savaşlar
yaşam hakkını tehdit ediyor buna en güzel örnek: çanakkale
savaşı ve kurtuluş savaşıdır ülkemizde de savaşlar sürmektedir.
yapılan bu savaşlarda biz de onca şehit verdik bu yüzden
savaş yaşam hakkını tehdit eder 
1 1 1