Cevaplar

2012-11-06T17:24:44+02:00

BİTKİLERDE TAŞIMA

Hücreler hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli olan besin ve oksijeni dışarıdan almak, yine metabolizma sonucu oluşan azotlu artıkları ve karbondioksiti yapılarından uzaklaştırmak zorundadır. Gelişmiş yapılı canlılarda besin ve oksijenin bütün hücrelere ulaştırılması ve hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının boşaltım organlarına taşınarak dışarıya atılmasını sağlayan sisteme taşıma ve dolaşım sistemi denir.

Suda yaşayan tek hücreli canlılarda, kolonilerde, alglerde, kara yosunları ve ciğer otları gibi damarsız tohumsuz bitkilerde dış ortamdan madde alış verişi hücre yüzeyinden osmoz, difüzyon ve aktif taşımayla gerçekleşir.

Yüksek yapılı bitki ve hayvanlarda vücudun iç kısımlarında bulunan hücrelere kolayca besin ve oksijenin ulaştırılması ve yine hücrede oluşan metabolik artıkların da basit bir pasif yada aktif taşıma yöntemiyle uzaklaştırılamayacağı açıktır. Gelişmiş yapılı canlılar bu problemi taşıma sistemleri oluşumlarıyla çözmüştür. Bu şekilde homeostasi de sağlanmış olur.

1.TEK HÜCRELİLERDE TAŞIMA

Tek hücreli canlılarda hücreyle ortam arasındaki madde alış verişi doğrudan pasif yada aktif taşımayla sağlanır. Hücre içerisinde bulunabilecek olan endoplazmik retikulum ve besin kofulu gibi yapılar ise hücre içi taşınımı sağlar.

2.BİTKİLERDE TAŞIMA

Gelişmiş, çok yıllık tohumlu bitkilerde taşıma sistemi odun(ksilem) ve soymuk(floem) borularından meydana gelir.

Ksilem; topraktan alınan su ve mineral gibi inorganik bileşiklerin fotosentezde kullanılmak üzere yapraklara kadar taşınmasından sorumludur. Taşıma tek yönlü ve hızlıdır. Gövdede merkeze yakın bulunur. Trake, trakeid, sklerankima(destek hücreleri) ve parenkima hücrelerinden oluşur. Parenkima haricindekiler ölüdür.  Dikey yönde çeperler kaybolmuş yan çeperler ise kalınlaşıp boru şeklini almıştır. Taşıma sadece difüzyonla sağlanır. Fotosentez için gerekli olan CO2 ise yapraktaki stomalardan içeri alınır.

Floem; çift yönlü olarak fotosentez ürünü olan organik bileşikleri taşır. Taşıma ksileme göre daha yavaştır. Floem; bol sitoplazmalı arkadaş hücreleri, kalburlu hücreler(çekirdeksiz), sklerankima ve parenkima hücrelerinden oluşur. Asıl taşımanın yapıldığı kalburlu hücreler arasındaki dikey çeperler tam erimeyip yer yer delikli yapı gösterir. Hücreleri canlıdır. Gövdede kabuğa yakın bulunur. Taşıma difüzyon ve aktif taşıma şekilleriyle gerçekleştirilir.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-06T17:50:29+02:00

Bitkilerde organik ve inorganik besin maddelerinin iletiminin yapıldığı odun ve soymuk borularından oluşan yapılar.


Hücreler hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli olan besin ve oksijeni dışarıdan almak, yine metabolizma sonucu oluşan azotlu artıkları ve karbondioksiti yapılarından uzaklaştırmak zorundadır. Gelişmiş yapılı canlılarda besin ve oksijenin bütün hücrelere ulaştırılması ve hücrelerde oluşan metabolizma artıklarının boşaltım organlarına taşınarak dışarıya atılmasını sağlayan sisteme taşıma ve dolaşım sistemi denir. Suda yaşayan tek hücreli canlılarda, kolonilerde, alglerde, kara yosunları ve ciğer otları gibi damarsız tohumsuz bitkilerde dış ortamdan madde alış verişi hücre yüzeyinden osmoz, difüzyon ve aktif taşımayla gerçekleşir.

Yüksek yapılı bitki ve hayvanlarda vücudun iç kısımlarında bulunan hücrelere kolayca besin ve oksijenin ulaştırılması ve yine hücrede oluşan metabolik artıkların da basit bir pasif yada aktif taşıma yöntemiyle uzaklaştırılamayacağı açıktır. Gelişmiş yapılı canlılar bu problemi taşıma sistemleri oluşumlarıyla çözmüştür. Bu şekilde homeostasi de sağlanmış olur.

1.TEK HÜCRELİLERDE TAŞIMA
Tek hücreli canlılarda hücreyle ortam arasındaki madde alış verişi doğrudan pasif yada aktif taşımayla sağlanır. Hücre içerisinde bulunabilecek olan endoplazmik retikulum ve
besin kofulu gibi yapılar ise hücre içi taşınımı sağlar.

2.BİTKİLERDE TAŞIMA
Gelişmiş, çok yıllık tohumlu bitkilerde taşıma sistemi odun(ksilem) ve soymuk(floem) borularından meydana gelir.

Ksilem; topraktan alınan su ve mineral gibi inorganik bileşiklerin fotosentezde kullanılmak üzere yapraklara kadar taşınmasından sorumludur. Taşıma tek yönlü ve hızlıdır. Gövdede merkeze yakın bulunur. Trake, trakeid, sklerankima(destek hücreleri) ve parenkima hücrelerinden oluşur. Parenkima haricindekiler ölüdür. Dikey yönde çeperler kaybolmuş yan çeperler ise kalınlaşıp boru şeklini almıştır. Taşıma sadece difüzyonla sağlanır. Fotosentez için gerekli olan CO2 ise yapraktaki stomalardan içeri alınır.

Floem; çift yönlü olarak fotosentez ürünü olan organik bileşikleri taşır. Taşıma ksileme göre daha yavaştır. Floem; bol sitoplazmalı arkadaş hücreleri, kalburlu hücreler(çekirdeksiz), sklerankima ve parenkima hücrelerinden oluşur. Asıl taşımanın yapıldığı kalburlu hücreler arasındaki dikey çeperler tam erimeyip yer yer delikli yapı gösterir. Hücreleri canlıdır. Gövdede kabuğa yakın bulunur. Taşıma difüzyon ve aktif taşıma şekilleriyle gerçekleştirilir.

 

1 5 1