Cevaplar

2012-11-06T17:39:32+02:00
Başlığın diğer anlamları için Kurtuluş Savaşı (anlam ayrımı) sayfasına bakınız. Türk Kurtuluş Savaşı
Sevr Antlaşmasına göre Osmanlı toprağının bölünmesi Tarih 19 Mayıs 1919-11 Ekim 1922 Bölge Anadolu ve Trakya Sonuç Kesin Türk zaferi Lozan Antlaşması imzalandı. Osmanlı Saltanatı sona erdi. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. TaraflarAnkara Hükûmeti
 Büyük Millet Meclisi
 Kuva-yi Milliye

 SSCB (malzeme ve finansal yardım)

İtilaf Devletleri

 Fransa
 Yunanistan Krallığı
 Britanya İmparatorluğu
 İtalya Krallığı
 ABD[Not 1]

 İç isyancılar

İstanbul Hükûmeti

 İç isyancılar Komutanlar Mustafa Kemal Atatürk

 Kâzım Karabekir
 İsmet İnönü
 Ali Fuat Cebesoy
 Fevzi Çakmak

 Henri Gouraud

 Anastasios Papoulas
 Georgios Hatzianestis
 Nikolaos Trikupis
 George Milne
 Drastamat Kanayan
 Movses Silikyan

Güçler19 Mayıs 1919:~35.000 asker ve milis[1]
Ekim 1920: Düzenli ordu kuruluşu: 86.516[Not 2][2]

Ağustos 1922: 312.000[3]

23 Nisan 1920'ye kadar:[2]
: 59.000 asker
: 38.000 asker
: 17.900 asker

: 90.000 asker[2] (23 Nisan 1920'de)
1922: 225.000[4]-250.000[5]

: 10.050 asker[2][6]Güney cephesinde, 20.000 asker[7] Doğu cephesinde

Mayıs 1919 - Şubat 1923:
İç isyancılar: +50.000 isyancı[2][8][9]

KayıplarAskeri zayiat:

37.975 ölü[10] [Not 3]
31.173 yaralı[10]
7.000-22.000 esir[11][12][Not 4]

 Yunanistan Krallığı: 24,240 ölü

18,095 kayıp
48,880 yaralı
10,000 esir
+100.000 zayiat[13]

[göster] g   t   d Ayaklanmalar - İç Cephe [göster] g   t   d Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi [göster] g   t   d Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi [göster] g   t   d Kurtuluş SavaşıGüney Cephesi

Türk Kurtuluş Savaşıİstiklâl HarbiTürk İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak adlandırılan, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkanOsmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir:

I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 30 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır Örgütlenme dönemi: Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadardır. Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır.[14] Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır.
0
2012-11-06T17:41:11+02:00

20 Temmuz 1921'de işgal edilen Eskişehir'deki Yunan birliği Buradaki Savaşlar, İzmir-Bursa-Balıkesir-Kütahya-Eskişehir hattında gerçekleşti. Müttefik devletler tarafından 18 Nisan 1920'de Paris Sèvres banliyösünde ilan edilen Sevr Antlaşması Türkiye'den önemli bazı toprakların alınmasını ve Türk devletinin müttefikler kontrolü altında bir tür yarı-bağımsız statüde yönetilmesini öngörmekteydi. Türk tarafının anlaşmayı imzalamayı Misak-i Milliye'ye karşı bulduğu için müttefikler, Yunan ordusunu Anadolu içine sevk ettiler. Temmuz ayında Bursa, Ağustos'ta Uşak Yunanlılar tarafından işgal edildi. Yıl sonunda Yunan ordusu Eskişehir ve Kütahya ilini tehdit etmeye başladı. Bu sırada çıkan Çerkez Ethem İsyanı Türk savunmasını zor durumda bırakarak, Yunanlıların mevzilerini ilerletmesine yardımcı oldu.

Batı Cephesi komutanlığına atanan İsmet Bey, Ocak 1921'de Birinci İnönü Muharebesi ve Mart 1921'de İkinci İnönü Muharebesinde Yunan ilerlemesini durdurdu. İnönü zaferleri, milli ordu projesinin başarısını kanıtlayarak TBMM devletinin otoritesini pekiştirdi, Milli Mücadelenin nihai zaferine olan güveni sağladı. 27 Mart'ta Afyon'un kaybedilmesi bu zafer duygusunu ancak kısmen gizleyebildi. Temmuz 1921'de Yunan Kuvvetleri Garp Cephesi ordularını Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde yenilgiye uğratarak çevirme harekatıyla yok etmek üzereyken, komutayı bizzat ele alan Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa, Türk askerlerini sür'atle geri çekerek Sakarya nehri kıyılarına çektiler.

Ancak 23 Ağustos - 13 Eylül arasında süren Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunan taarruzu püskürtüldü. Bu zafer nedeniyle Mustafa Kemal Paşa'ya müşir (mareşal) rütbesi ve Başkumandan payesi verildi.

0