Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-06T17:44:56+02:00

Millet egemenlik: Devletin, bütün faaliyetlerini milletin aldığı yetki ile millet adanı yürütmesi demektir.

Özgürlük ve Eşitlik: insanların, birey ve topluma zarar vermeden istediğini yapması, vatandaşların kanunlar önünde hak ve ödevler açısından eşit tutulması anlamına gelir.

Özgürlükler ikiye Ayrılır:
Kamu Özgürlüğü: Bireyin insanca yaşamasına olanak sağlayan özgürlüklerdir. Kişilerin temel hak ve özgürlükleri kamu özgürlüğünü oluşturur. Kamu özgürlüklerini, dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilmez.

Siyasi Özgürlük: Vatandaşın devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. Türk vatandaşlığı hakkı, seçme ve seçilme hakkı, siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı, kamu hizmetine grime hakkı, vatan hizmeti en önemli siyasi hak ve özgürlüklerdendir.

1 5 1