Cevaplar

2012-11-06T18:06:16+02:00

zamir'lerin en çok karıştırılanı...
bu sözcükler belirsizlik anlamı taşımakla birlikte, herhangi bir nesnenin ya da nesnelerin ya da kişilerin de yerini alabilir. hangi sözcüklerdir peki?
herkes, hepsi, kimileri, bazıları, bazısı, birkaçı...

bu sözcüklerin benzerleri belgisiz sıfatlar'da da kullanıldığından karışıklık çıkabilir. önlemek için ne yapmak lazımmış bakalım hemen;
öncelikle şunu bilmek gerekir ki, sıfat dediğimiz sözcükler, özellik belirtme yani niteleme görevinde olduklarından virgüllerle araları hiç iyi değildir. örnekler verirsek;
birkaç eşya...
bu örnekteki "birkaç" sözcüğünün ardında bir virgül olamaz. işte bu şekilde, virgül kabul etmeyenleri sıfattır. edenleri ise zamirdir. ki zaten burada belgisiz zamirlere verdiğim örnekler sıfat olarak kullanılamazlar bu halleriyle. yine de bu virgül konusundan ayrıştırılabilirler...

1 4 1
En İyi Cevap!
2012-11-06T18:07:33+02:00

İsimlerin sayılarını ve miktarlarını kesin olarak değil, yaklaşık, aşağı yukarı, belli belirsiz bildiren sıfatlardır. 

“bir, birkaç, birçok, az, çok, biraz, birtakım, bütün, bazı, tüm, her, hiçbir, herhangi bir, kimi... simlerin yerini belli belirsiz, kesin olmayacak şekilde tutan zamirlerdir. Hangi varlığın yerini tuttukları açıkça belli değildir. Bunlara belirsizlik adılı da denir.  

En çok kullanılan belgisiz zamirleri şunlardır: Bazısı, bazıları,kimisi, kimileri, biri, birisi, birileri, başkası, başkaları, birçoğu, birkaçı, birtakımı, birçokları, çoğu, hepsi, herkes, birazı, her biri, herhangi biri, öteberi, şunu bunu, şundan bundan, şey, şeyler, hiçbiri, kimse....

Örnek:
Kimi de gelmeyi hiç düşünmedi.

Buraya hepsinin gelmesi gerekiyordu.

Tamamından sen sorumlusun.

Herkes böyle düşünmez.

Kimse senin gibi olamaz zaten.

Çarşıdan ne kadar öteberi aldın? bu demek 


2 5 2