Cevaplar

2012-11-06T18:38:34+02:00

Özet
Özet: Türk milleti, 1918 yılından 1922 tarihinin sonuna kadar, Mondros Ateşkes Antlaşmasından, İzmir ve İstanbul’un işgalleri, İnönü ve Sakarya, Başkomutanlık ve Meydan Muharebesi gibi önemli birçok olay yaşar. Bağımsızlığını elde etme yolunda çabalarken sanatkârlar da bir yandan savaşın, diğer yandan yeni eserler üretmek için imkânsızlıkları gidermenin mücadelesi içindedir. Bu açıdan incelendiğinde Millî Mücadele dönemi edebiyatı, son derece hareketli ve canlı bir edebiyattır. Hayat sahnelerinin sahne üzerinde gösterildiği bir tür olan tiyatro, bilindiği gibi edebiyatımıza Tanzimat’la birlikte girer ve bu tür en beğenilen türlerden biri olur. İnceleme konumuz olan Milli Mücadele dönemi yıllarında tiyatro anlayışı, bu dönem edebiyatının canlılığını da ortaya koymaktadır. Milli Mücadele dönemi sanatkârlarına göre, tiyatro her şeyden önce güzel sanatların bir koludur. Tiyatro bir duygunun veya bir fikrin yansımasıdır. Bu dönemde de Darülbedâyi tiyatroyla ilgili faaliyetleri yürütür. Hece vezni ile yazılmış “Binnaz” adlı oyun, son edebî neslin en önemli eseri olarak kabul edilir. Millî bir tiyatro anlayışının yerleştirilmesine çalışılır. Bu dönemde tiyatro binasının yokluğu, oynanan oyunların adapte olması, tiyatroda ermeni sanatçıların oynaması dil açısından tenkit edilir. Zirâ tiyatro her şeyden önce dildir ve dilin en güzel örneklerinin duyulduğu yer de tiyatrolar olmalıdır. Tiyatroda kadın oyuncu eksikliği üzerinde de durulur. Tiyatroda dekor da olmalıdır. Hatta dekorun resimli perdeler şeklinde değil, gerçek eşyalarla hazırlanması gerekliliğinden bahsedilir. 

0