Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-06T18:19:22+02:00
SORU : 1 

- Büyüme ve gelişme yavaşlatır
- Yaralar geç iyileşir
- Bozuk alyuvar yapımı gerçekleşir 
- Bağışıklık sistemi zayıflar

İnsana ait yukarıdaki metabolik rahatsızlıkların nedeni aşağıdakileri organik besin moleküllerinden hangisinin eksikliğinde görülür?

A) Protein 
B) Vitamin
C) Karbonhidrat 
D) Lipit
E) Glikojen

SORU : 2 

Beslenmesinde et, süt, yumurta gibi maddeleri fazla alan bir insanda aşağıdaki moleküllerden hangisinin kana geçişi en fazladır?

A) Protein 
B) Polipeptit
C) Yağ asidi
D) Amino asit
E) Glikoz

SORU : 3 

Bir tavşanın farklı dokularında bulunan X ve Y proteinleri aynı sayıda Amino asitten oluşmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi X ve Y proteinlerinde aynı olmayabilir?

A) İçerdikleri peptit bağı sayısı 
B) Amino asit çeşitlerinin sayısı
C) Sentezleri sonucu açığa çıkan su sayısı
D) Sentezlerini sağlayan DNA’daki nükleotit sayısı
E)Molekül büyüklükleri

SORU : 4 

n(Amino asit) →
Protein

Canlılarda yukarıdaki verilen reaksiyonun gerçekleşmesi için;

1- ATP
2- Enzim
3- Su

moleküllerinden hangilerinin harcanması gerekir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2 
C) yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 2 ve 3 

SORU : 5 

Uzun süre karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslenen bir kişide, bu durumda bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi gözlenmez?

A) Hastalıklara karşı direncin azalması
B) Yaraların geç iyileşmesi 
C) Kandaki Amino asit miktarının normal değerden çok yüksek olması
D) Hücrelerde metabolizma hızının azalması
E) Protein sentez hızının azalması
1 4 1