Cevaplar

2012-11-06T18:24:46+02:00

Kuzey Yarımküre Dünya üzerinde Ekvator'un kuzeyinde kalan bölgeye verilen isimdir. Dünyanın kuzey yarımküresi, birçok ülkeyi ve dünya nüfusunun yaklaşık %90'ını kapsamaktadır.

Yarıkürenin ılıman kesimlerinde (bazen Eylül'ün erken dönemlerinde başlayıp, Mayıs ya da Haziran'da bitse de), kış 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar sürer. Yaz mevsimi ise, 21 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar olan dönemi kapsar.

Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu zaman, orbital hareketinin en hızlı olduğu dönemde,Haziran'da gerçekleşir. Teori de, kuzey yarımkürede kışlar bu yüzden daha kısa ve güney yarımküredekine nazaran daha şiddetsiz geçer. Fakat pratikte, güney yarımkürenin daha geniş olan okyanusların ılımlı etkisi olarak, mevsimler her iki kürede de benzer olarak geçer.

Tropik kuşaklar, yazları yağmurlu, kışları kuru olarak geçirirler

1 5 1
2012-11-06T18:25:03+02:00
A)Soğuk iklimler:Bu guruba giren ikllimler kutup ve kutup altı bölgelerinde görülür Kutup iklimi ve kutup altı iklimi olmak üzere iki tipi vardır Kutup ikliminin görüldüğü yerler hemen hemen bütün yıl kar ve buzlarla kaplıdır Güney Yarım Küre`de Antartika ile Kuzey Yarım Küre`de Grönland`da etkilidir Güney ışınları çok yatık geldiği için buralarda hava sürekli soğuktur Yıllık ortalama sıcaklık her zaman 0 C`nin altındadır toprak derinlere kadar sürekli donmuş haldedir Kutup ikliminde yağış kar şeklinde ve azdırÇünkü hava soğuk ve nem oranı düşüktür Onun için buralarda soğuk çöller vardır Yıllık ortalama yağış 250 mm dolayındadır Bu iklim bölgesi Gulf Stream (Golf Strim) sıcak su akımtısının etkisiyle Kuzey Yarım Küre`de birazdaha kutuba doğru kaymıştır 

b)Orta Kuşağın Ilıman İklimleri:Orta kuşakta bulunan iklimler ve ana karakterleri göz önüne alınarak iki tipe ayrılır Orta kuşağın okyanusal iklimi bu kuşaktaki büyük karaların batı kıyılarında görülür Batı Avrupa ile Kanada`nın batı kıyıkarında çok daha belirgindir Her mevsimde yeterli yağış alır Çünkü bu iklim tipinin oluşumunda önemli etken olan batı rüzgarları ve kıyı açıklarındaki sıcak su akıtıları süreklidir devamlı okyanus etkisinde bulunduğu için kışlar ılık yazlar ise serin geçer Bu yüzden yıllık sıcaklık farkı düşüktür İklim sıcaklık ve yağış şartlarına kendini uydurmuş olan doğal bitki örtüsü karma ormanlardır Orta kuşağın karasal iklimi ise karaların denizden uzak iç kısımlarda görülür Kışalr şiddetli geçer Yağış azdır Dünyanın en soğuk terleri bu iklim bölgesinde yer alan Sibirya`da dır Bu iklimde yazlar yağışlı geçer Yıllık sıcaklık farkları çok fazladır En yaygın olduğu yerler Kanada ve Sibirya dır

Kuzey Yarım Küre`de Akdeniz çevresinde Güney Yarım Küre`de ise Avusturalya ve Afrikanın güney bölümlerinde Akdeniz İklimi etkilidir Yurdumuzun büyük bir bölümünü ana hatlarıyla etkileyen bu iklimin en belirgin özelliği yazların sıcak ve kurak olmasıyla kışların ılık ve yağışlı geçmesidir Yazın güneyden gelen sıcak ve kuru tropikal hava kütlelerinin etkisindedir Kışın ise çevresine göre bir alçak basınç alanı olduğundan daha çok batıdan gelen gezici alçak basınçların uğrak yeridir Bu nedenle yağışilar kışın çok olur

c)Sıcak İklimler:Bu iklimlerin genel karakteri sıcak olmalarıdır Ancak yağış bakımından aralarında çok büyük farklılıklar vardır Çünkü dünyada yağışın en çok ve en az olduğu yerler sıcak iklim bölgelerindedir Sıcak iklimin şu tipleri vardır:

-Ekvatoral İklim Ekvator ve yakın çevresinde görülür Sıcaklık bütün yıl 20 C`nin altına düşmez Yıllık sıcaklık farkı yok gibidirBütün yıl yağışlı geçer Kurak mevsim yoktur 
-Tropikal İklim Ekvatoral iklim bölgesinin kuzey ve güneyünde iki kuşak halinde görülür Sıcaklık bakımından aylar arasında belirgin bir fark yoktur Ancak yağışlar belirli aylarda toplanmıştır Bunun sonucu olarak kurak ve yağışlı olmak üzere birbirinden ayırt edilebilen iki dönem vardır yağışlar yaz aylarında düşer kış ise kurak geçer 

-Muson İklimi Muson ruzgarlarının estiği güney güneydoğu ve doğu Asya'da görülür Muson rüzgarlarının özelliklerinden dolayı yazlar bol yağışlı kışlar ise kuraktır Dünya'nın en çok yağış alan yeri muson bölgesindedir Muson iklimi geniş alanlara yayılmıştırMuson ikliminin etkili olduğu yerlerde sıcaklık ve yağış bakımından önemli farklar bulunur Bunun nedeni yükseklik farkı ve enlem faktörüdür 

-Kurak İklim yağışın ve buna bağlı olarak bitki örtüsünün çok az olduğu yerlerde gürülür Yıllık yağış miktarı 250 mm'nin altındadırKurak alanlar sıcak - kurak ve soğuk - kurak alanlar olmak üzere iki guruba ayrılır Buna göre sıcak - kurak alanların en yaygın olduğu yerler; Büyük Sahra Arabistan Yarım Adası Asya ve Avusturalya' nın iç kısımlarıdır Buraların yağışsız olması subtropikal yüksek basınç alanı üzerinde olmaları ve karaların iç kısımlarda bulunmalarının sonucudur Ayrıca dönenceler kuşağında bulunan karaların batı kenarlarında da sıcak - kurak yerler vardır Sıcak - kurak iklimde gece ile ğündüz arasında fark çoktur Hava sıcaklıgı gündüz 50 C'nin üzerine çıkarken geceleri 0 C'nin çok altına düşebilmektedir

Soğuk - kurak alanlar ise kutup çevrelerinde bulunmaktadır Buralarda hava çok souk olduğundan içinde yoğunlaşacak su buharı çok azdır Onun için buralar da kurak yerlerdir Hem soğuk hemde kurak olan yerler bitki örtüsünden yoksundur 

Bunlardan başka bir de yarı kurak iklim vardır Bu iklim hem sıcak kuşakta hemde orta kulakta görülür Yağışlı ve kurak dönemleri vardır Yıllık yağış toplamı 250 - 350 mm arasındadır
0