Cevaplar

2012-11-06T18:59:52+02:00

 Kartezyen çarpımındaki

her sıralı ikilinin Öklid düzlemindeki bir noktaya ve birinci dereceden iki değişkenli her bir polinomun düzlemdeki bir doğruya, birebir eşlenmesi ile oluşturulan cebirsel geometrik yapıyaKartezyen koordinat sistemi veya Dik eksenler sistemi adı verilir. Öklid geometrisinin bir modelidir. Koordinat exsenleri x ve y eksenidir bunlar 1 0 da çakışır .

Koordinat eksenleri 1., 2., 3. ve 4. bölge olarak adlandırılan dört çeyreğe bölünebilir.

1. bölgede değerler +X,+Y 2. bölgede değerler -X,+Y 3. bölgede değerler -X,-Y 4. bölgede değerler +X,-Y Köken [değiştir] Kartezyen; İng Cartesian, Fransız matematikçi Descartes'in adına La +ian (+cil/+çıl) aitlik ekinin getirilmesiyle.koordinat; İng co-ordinate, Lacom- (birlikte) takısı ile to ordinate (sıralamak, dizmek) eyleminin birleşimiyle.sistem;
1 4 1