Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm Dolaştım mülk-i islamı bütün viraneler gördüm
Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli'de Felatun'u beğenmez anda çok divaneler gördüm Huzur-ı gûşe-yi meyhaneyi ben görmedim gitti Ne meclisler ne sahbâlar ne işrethaneler gördüm
Cihan namındaki bir maktel-i âma yolum düştü Hükümet derler anda bir nice salhaneler gördüm
Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin Bu işretgehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm
şiirindeki 1-)ölçü 2-)ses benzerlikleri 3-)söyleyiş tarzı 4-)nazım birimi yazınız? 5-)tema 6-)imgelerini

1

Cevaplar

2012-11-06T19:48:44+02:00

Bilmiyorm :D fafdfsdfdfsdfdfdsf

0