Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-06T19:30:37+02:00

krallıklarına saldırısı ve Akha kral ve prenslerinin daha sonraki serüvenleri anlatılır. Özellikle Odysseia, Yunan Tragedyası ve Batı edebiyatının önemli bir kaynağıdır.

Beowulf: Eski İngilizce halk destanı

Heldenlieder: Eski Almanca kahramanlık türküleri
Nibelungenlied: Almanya
Kudrunlied: Almanya
Chanson de Geste: Fransa (kahramanlık şarkısı)
Chanson de Roland: Frank kralı Charlemagne’ın savaşlarını anlatır
El Cantar de Mio Cid: İspanya
Mahabharata: Hindistan
Ramayana: Hindistan
Heike Monogatari: Japonya

Türk Edebiyatında Destan
Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları arasında zengin bir destan geleneği vardır. Bilinen Türk destanları arasında en eskisi
Yaradılış Destanı’dır.

Altay Türkleri arasında söylenmektedir.

V. Radlov tarafından saptanıp yazıya geçirilmiştir.
Türk Destanları
Sözlü Dönem Türk Destanları
Türk destanları, kâinatın, insanın, kadının ve erkeğin yaradılışı; Türk milletinin doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş, gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok sebep açıklayıcı efsaneyi de içinde barındırır. Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır

İslamiyet’ten Önceki Destanlar:
1. Altay – Yakut
Yaratılış destanı

2. Sakalar Dönemi

Alp Er Tunga Destanı

Şu Destanı

3. Hun Dönemi:

Oğuz Kağan Destanı

Atilla Destanı

4. Göktürk Dönemi:

Bozkurt Destanı

Ergenekon Destanı

5. Uygur Dönemi:

Türeyiş destanı

Göç Destanı

1 1 1