Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-06T19:32:04+02:00

here is/There are kalıbı, İngilizce'de "var" manasını vermek için kullanılır. 

There is a book. (Bir kitap var.)

There is a book on the table. (Masanın üstünde bir kitap var.)

There are books. (Kitaplar var.)

There are books on the table. (Masanın üstünde kitaplar var.)

4 4 4
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-06T19:32:19+02:00

There is a cat in the garden (Bahçede bir kedi var.)
There is some water in the glass. (Bardakta biraz su var.)
There isn?t a good programme on TV. (Televizyonda güzel bir program yok.)
There isn?t sugar in your tea. (Çayında şeker yok.)
There?s a map on the wall. (Duvarda bir harita var.)
There isn?t chalk in the classroom. (Sınıfta tebeşir yok.)
There is a vase on the table. (Masanın üzerinde bir vazo var.)
There is a big tree in the garden. (Bahçede büyük bir ağaç var.)
There is a good programme on TV tonight. (Bu gece televizyonda güzel bir program var.)
There isn’t any money in the bag. (Çantada hiç para yok.)
Is there a pencil in your pocket? (Cebinde bir kalem var mı?)
Is there milk in the bottle? (Şişede süt var mı?)
Is there a good hotel near here? (Buralarda güzel bir otel var mı?)
Yes, there is. / No, there isn?t. (Evet, var. / Hayır, yok.)

6 4 6