Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-26T14:04:15+03:00

 ORHAN BEY:

*Mudanya iskelesi ele geçirildi.

*Bursa fethedildi.

 

 

 MURAT DÖNEMİNDE ANADOLUDA GELİŞMELER:
1)- Ankara Karamanoğullarından geri alındı.
2)- Oğlu Yıldırım Bayezıd'ı Germiyan Beyi'nin kızıyla evlendirerek onlardan Kütahya, Tavşanlı, Simav
ve dolayları çehiz olarak alındı.
3)- Hamitoğullarından Eğridir ve çevresi satın alındı.
4)- Karaman Beyi Alaaddin Ali Beyle kızını evlendirerek dostluk kurmaya çalıştı. Ancak
Karamanoğullarının düşmanca tavırlarını sürdürmeleri üzerine harekete geçerek, Karamanoğullarını
yendi. Alaaddin Ali Bey'i affederek barış yaptı.
I. MURAT DÖNEMİNDE BALKANLARDA GELİŞMELER:
1)- Edirne(1362) ve Filibe'nin Fethi,
2)- Sırpsındığı Savaşı (1364)
3)- Çirmen Savaşı (1371) Sırplarla yapılan bu savaşı Osmanlılar kazandı.)
4)- I. Kosova Savaşı (1389)
EDİRNE VE FİLİBE'NİN FETHİ: I. Murat'ın ilk hedefi Edirne olmuştur. Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu 1362 yılında Edirne'yi fethetmiştir. Ardından Filibe alınmıştır. 

6 4 6
2012-09-26T16:30:12+03:00

1. murat devlet yönetimindeki gelşmeler

ilk sadrazamlık, ilk beyler beyliği,ilk kazaskerlik, ilk defterdarlık.ilk tımar uygulaması, ilk kapıkulu ocakları acıldı,sanaktan gelen ilk padişah, veraset anlayışında ilk düzenleme

1.murat dönemi gelişmeler

balkan fetihleri ,edirne savası, sırpsındığ savaşı, çirmen savaşı, plonik bozgunu, 1.kosava savası , sazlıdere savaşı. 

1 2 1