Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-06T19:45:25+02:00

1. Sümerlerde para cezası uygulanmış, Babillerde ise işlediği suçun aynısını suçluya uygulama cezası uygulanmıştır.
2. Hammurabi kanunları Sümer kanunlarına göre biraz daha serttir. Ancak toplumun bütün kesimlerinin hakları teminat altına alınmıştır. (Medeni, ceza, ticaret, miras)
3. Hammurabi kanunları Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
4. Hammurabi yaptığı kanunlarla ”Tanrı Kral” yerine ”Hayırsever Kral” kavramını getirdi. (Adaletin Çobanı ,Kavimler Çobanı) 
5. Hukuk devleti anlayışını ilk defa tarihe getirmişlerdir.

Sümer Kanunları: Urgakina Kanunları
Babil Kanunları : Hammurabi Yasaları

1 5 1
2012-11-06T19:56:00+02:00

Sümer yasaları daha yumuşak ve insalcılken Babil yasaları kısasa kısastır. Babil yasaları daha düzenlidir ve hukuk bölümlerine ayrılmıştır (ceza hukuku,mülkiyet hukuku,ticaret hukuku vb)

2 5 2