Cevaplar

2012-09-26T13:49:48+03:00

 Cumhuriyet dönemi başlarında Millî edebiyat zevk ve anlayışının devam ettiği; yenileşme dönemi Türk edebiyatında, yani Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar geçen sürede, edebî eserlerde tartışılan birçok probleminAtatürk İlke ve İnkılâplarında ifadesini bulduğu görmekteyiz.

0