Cevaplar

2012-11-06T19:42:06+02:00

başlı k ve  nereye yazcagınn tarihhh

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-06T19:42:11+02:00

Dilekçe Nasıl Yazılır? - Diekçe Yazmada Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Bir dileği bildirmek üzere resmî dairelere sunulan imzalı yazılara dilekçe adı verilir. Herkes hayatı boyunca çeşitli işlerinin ve dileklerinin görülebilmesi için çeşitli devlet dairelerine dilekçe verir.

Bir okula girmek için okul müdürlüğüne bir daireye memur olmak için O dairenin ilgili müdürlüğüne bir hakkının aranması için mahkemelere ve başka çeşitli yerlere dilekçeler verilir.


1 - Dilekçenin verildiği yerin neresi olduğu o dairenin adı ve bulunduğa yer yazılarak belirtilmeli


2 - Dilekçe hangi daireye veriliyorsa o dairenin adı ve bulunduğu yer yazılır.


3 - Satır başından başlanarak bildirilmesi ya da yapılması istenen şeyler kısa ve özlü yazılır.


4 - Yazı bittikten sonra sağ ali tarafa dilekçenin yazıldığı tarih atılarak imza edilir. Yazı bittikten sonraki sol alt tarafa dadilekçeyi verenin adı soyadı ve açık adresi yazılır.

Dilekçe Nasıl Yazılır
Bir dilek ya da şikâyeti ilgili makama iletmek amacıyla resmi kuruluşlara yazılan kısa mektup.
Özellikleri:
- Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
- Yer ve tarih belirtilmelidir.
-Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
- Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle açık okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.
- Ciddi resmi saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.
- Nesnel olunmalıdır.
- Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.
- İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.
- Dalkavukluğa ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir.
- Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.
- Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “….durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim”
üst makamın bir sorunu çözmesi bir işlemi başlatması isteniyorsa “gereğini saygılarımla arz ederim”
yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa “izninizi saygılarımla arz ederim”
gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.
- Doğru düzgün özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır.
- Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.
- Mutlaka imzalanmalıdır.
- Dilekçe sahibi adını ve açık adresini belirtmelidir.
- Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.
Biçim:
Hitap edilen makam
KENT
Sorunun durumun ya da dileğin ifade edildiği paragraflar
(İmza)
Tarih
Ad- Soyad
Ekler:
Adres:
0