Fatih Sultn Mehmetin istanbulu bilim ve kültür merkezi haline getirmek için fatih camii külliyesinde sahn-ı seman medresesini kurdurma topkapı sarayı içerisinde enderun mektebini açma faaliyetlerinden hangileri yapılmıştır a- 1 b-2 c-1, 2 fatih sultan mehmetin döneminde vezir sayısının birden dörde kazasker sayısının ve defterdar sayısınnda ikiye çıkarılmasında sınırların genişletilmesi ülke topraklarının denetiminin kolaylaştırılmak istenmesi sadrazamların yetkilerini azaltmak istemeleri hangilerinin etkili olduğu söylebnebilir a-1 b-2 c-1-2 d-2-3 e-1-2-3 fatih sultan mehmet döneminde osmanlı devletinin yazılı kanunları olan kanunname-i ali osman hazırlanması hukuk devleti olma kültür birliği sağlama gaza ve cihat politikasına dayanak bulma anlayışlarından hangilerine önem verildiği göstergesidir ? XV. yüzyılda osmanlıda ilk altın poara bastırılması trabzon rum imparatorluğu ve moranın fethedilmesi gelşmeleri dikkate alındığında 1 ülke ekonomisi güçlü olduğu 2.denizlerde üstünlük sağlanmak istendiği c.bizansı diriltme çabalarını önlemek istediği yargılılarından hangilerine ulaşılabillir ? fatih sultan mehmet döneminde 1.kanunname-i ali osmanın hazırlanması 2.topkapı sarayında enderun okulunun açılması 3.istanbulun başkent yapılması hangileri merkezi otoriteyi güçlendirmek açamlanmıştır ? fatih sultan mehmet döneminde a.ılan enderun mektebi ilr devlet memurlarının daha iyi yetişmesi hedeflenmiştirancak bu okulla devşirme kökenliler şehzadele dılında kimse alınmamıştır bu durum teorik yapıyı pekiştirme halkın yönetiminr olan bağlılığını arttırma mutlak otoriteyi koruma hangileri gerçekleştirilmek istendiğinde kanıt olabilir ? orhan bey döneminde kurulan divan teşkilatının üye sayısı 2. mehmet zamanında arttırılmış vezir sayısı birden dörde dedfterdar sayısı ise ikiye çıkarılmıştır bu durum ülke sınırlarını genişletmiştir idareci ihtiyacı artmıştır ülke yönetimi kolaylaştırılmak i,stenmiştir hangileri doğrusur? çok acşil yanıtlar lazım arkadaş çook yardımlarınızı esirgemeyin :/ ? çözen yok mu ya :/ ?

1

Cevaplar

2012-11-06T20:13:50+02:00

1bbbbbb

 ............................................................................................

0