Cevaplar

2012-11-06T20:23:03+02:00

bir şeyin fazlalıkla yapılması

0
2012-11-06T20:23:11+02:00
Bir toplumda fertlerin gelir temini amacıyla arzulu olarak çalıştırılmaları haline "istihdam" denilmektedir. En geniş ve genel anlamda üretim faktörlerinin üretimde kullanılması, çalıştırılmasıdır. Ancak, genellikle ekonomistler pratikte istihdamı daha dar anlamda sadece işgücü faktörünün (emeğin) çalıştırılması olarak kullanmaktadırlar. Çünkü emeğin çalıştırılabilmesi (istihdam edilebilmesi) için diğer üretim faktörlerinin de çalıştırılması gerekmektedir. Yani işgücünü çalıştıracak bir işveren, bir işyeri veya kullanacağı bir makine, bir alet veya ekipman olması gerekir. Bütün bunlar diğer üretim faktörlerini oluşturmaktadır. İstihdam denildiğinde sadece işgücünün konu edlmesi bu nedenle gerçekcidir. Böylece analizler daha net ve kolaylıklar sağlamaktadır.  Devamı: http://www.yenimakale.com/istihdam.html#ixzz2BT4WSRtc

1 1 1