Cevaplar

2012-09-26T14:51:07+03:00

Ticaret bankaları faaliyette bulunurken gereksinme duydukları fonları iki kaynaktan sağlarlar.
Bunlar;
- Öz kaynaklar
- Yabancı kaynaklardır.

Öz kaynaklar bir bankanın toplam kaynaklarının küçük bir bölümünü oluşturur. Ticaret bankaları kendilerini mâli bakımdan güçlü hissedecekleri ve Bankalar Kanunu ile diğer mevzuatın zorunlu kıldığı miktarda öz kaynakla çalışırlar. Bankacılık faaliyetlerinin tabiatı ve fon kullanımlarının niteliği gereği toplam kaynaklar içinde öz kaynak toplamının düşük oranda olması yeterlidir. Öz kaynak iki elemandan oluşur. Birincisiödenmiş sermaye, ikincisi ise yedek akçelerdir.

Ödenmiş sermaye ortaklar tarafından taahhüt edilmiş sermayenin fiilen ödenmiş kısmıdır. Eğer dönem zararları varsa ve bu zararlar yedek akçeden düşülür. Zarar toplamının yedek akçeyi aşması durumunda yedek akçe üzerinde kalan zarar sermayeden düşülerek ödenmiş sermayeye ulaşılır. Yedek akçeler kanunen öngörülen ve bankanın ortaklar genel kurulunca işletmede bırakılmasına karar verilen kârlardan oluşur. Ülkemizde Bankalar Kanunu hükmüne göre öz kaynak hesabı bankaların üç aylık bilançoları kullanılarak yapılır.

Bir ticaret bankasının toplam öz kaynağı, o bankanın sağlam olup olmadığını işaret ettiği kadar bankaca açılacak ticari kredilerin limitlerini belirlemede de kullanılır. Bankanın sağlıklı bir yapıya sahip olup olmadığının göstergesi mutlak rakam olan öz kaynak toplamı değil öz kaynağın yabancı kaynaklara oranıdır. Bu oran sermaye yeterlilik oranı olarak bilinir ve bankanın mâli yapısı incelenirken göz önünde tutulur.

Yabancı kaynakların en önemlisi ve toplam içinde en yüksek orana sahip olanı mevduattır. Mevduat vadelerine göre vadesiz ve vadeli mevduat olmak üzere iki türe ayrılır. Vadesiz mevduatı mevduat sahibi her zaman çekebilir. Vadeli mevduat ise belirli bir vade tarihinde geri ödenecek mevduat türüdür. Mudi bu tür mevduatını da vadeden önce çekebilir, ancak bu durumda banka ile anlaşmış olduğu mevduat faizini hak etmemiş olur.

Mevduat ülke parası ile yapıldığı gibi yabancı para ile de yapılabilir. Ülkemizde döviz bulundurmanın serbest olduğu 80’li yıllardan bu yana bankalarda yerli ve yabancı yatırımcılar Döviz Tevdiat Hesabı açabilmektedirler. Bir ticaret bankasının kaynakları içinde vadesiz mevduat oranının yüksek olması o bankanın riskini artırıcı bir olgudur.

2 2 2
2012-09-26T14:57:33+03:00

Ticaret bankaları faaliyette bulunurken gereksinme duydukları fonları iki kaynaktan sağlarlar.
Bunlar;
- Öz kaynaklar
- Yabancı kaynaklardır.

Öz kaynaklar bir bankanın toplam kaynaklarının küçük bir bölümünü oluşturur. Ticaret bankaları kendilerini mâli bakımdan güçlü hissedecekleri ve Bankalar Kanunu ile diğer mevzuatın zorunlu kıldığı miktarda öz kaynakla çalışırlar. Bankacılık faaliyetlerinin tabiatı ve fon kullanımlarının niteliği gereği toplam kaynaklar içinde öz kaynak toplamının düşük oranda olması yeterlidir. Öz kaynak iki elemandan oluşur. Birincisiödenmiş sermaye, ikincisi ise yedek akçelerdir.

Ödenmiş sermaye ortaklar tarafından taahhüt edilmiş sermayenin fiilen ödenmiş kısmıdır. Eğer dönem zararları varsa ve bu zararlar yedek akçeden düşülür. Zarar toplamının yedek akçeyi aşması durumunda yedek akçe üzerinde kalan zarar sermayeden düşülerek ödenmiş sermayeye ulaşılır. Yedek akçeler kanunen öngörülen ve bankanın ortaklar genel kurulunca işletmede bırakılmasına karar verilen kârlardan oluşur. Ülkemizde Bankalar Kanunu hükmüne göre öz kaynak hesabı bankaların üç aylık bilançoları kullanılarak yapılır.

Bir ticaret bankasının toplam öz kaynağı, o bankanın sağlam olup olmadığını işaret ettiği kadar bankaca açılacak ticari kredilerin limitlerini belirlemede de kullanılır. Bankanın sağlıklı bir yapıya sahip olup olmadığının göstergesi mutlak rakam olan öz kaynak toplamı değil öz kaynağın yabancı kaynaklara oranıdır. Bu oran sermaye yeterlilik oranı olarak bilinir ve bankanın mâli yapısı incelenirken göz önünde tutulur.

Yabancı kaynakların en önemlisi ve toplam içinde en yüksek orana sahip olanı mevduattır. Mevduat vadelerine göre vadesiz ve vadeli mevduat olmak üzere iki türe ayrılır. Vadesiz mevduatı mevduat sahibi her zaman çekebilir. Vadeli mevduat ise belirli bir vade tarihinde geri ödenecek mevduat türüdür. Mudi bu tür mevduatını da vadeden önce çekebilir, ancak bu durumda banka ile anlaşmış olduğu mevduat faizini hak etmemiş olur.

Mevduat ülke parası ile yapıldığı gibi yabancı para ile de yapılabilir. Ülkemizde döviz bulundurmanın serbest olduğu 80’li yıllardan bu yana bankalarda yerli ve yabancı yatırımcılar Döviz Tevdiat Hesabı açabilmektedirler. Bir ticaret bankasının kaynakları içinde vadesiz mevduat oranının yüksek olması o bankanın riskini artırıcı bir olgudur.              bukadarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0