Cevaplar

2012-09-26T15:14:56+03:00

(a)   devlet bütçesine bu amaçla konacak ödenek,(b)   Merkez
Bankası nezdindeki hazine fonları faizlerine karşılık olarak
Merkez Bankası bütçesinden ayrılacak belirli bir ödenek.
(c)
  
Bankalar ile kooperatif bankalar ve kredi vermek
amacı ile kurulmuş diğer kuruluşların verecekleri
her türlü nakdi krediler üzerinden uygulanacak
azami yasal faiz oranı içinde bakanlar Kurulunca
saptanacak ve beş puanı geçmeyecek olan
miktarlar , ve
(d)
 
Kullandırılan fon kaynaklarından elde
edilecek faiz gelirleri ile Fondan kredi alıp da
faiz ve taksitlerini zamanında ödemeyenlere
uygulanacak

0