Cevaplar

2012-09-26T15:36:55+03:00

sesteş zaten yazılışları aynı olan anlamları farklı olan sözcüklerdir.

 

kök: Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm

2. anlam : Sazı kurmaya yarayan burgu

 

Köprü: . Herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akımının, başka bir trafik akımını kesmeden üstten geçmesini sağlayan ahşap, kâgir, beton veya demir yapı

2. anlam:Dokuma aygıtında çözgü ipliklerinin geçtiği tahta ya da demir araç


temizlik:Temiz olma durumu, arılık 

2.anlam: Ortadan kaldırma, yok etme, öldürme.


ben böyle biliyorum.

2 3 2
En İyi Cevap!
2012-09-26T15:39:45+03:00

kök 1.bitki kökü

       2.isim kök

köprü 1.bağlantı kurmak

       2.araçların geçtiği

temizlik1.pisliğin temizlenmesi

            2.temiz hava

1 5 1