Cevaplar

2012-11-20T09:49:37+02:00

TOPLUMSAL YAŞAYIŞIN DÜZENLENMESİ
1. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
(30 Kasım 1925)
Çeşitli İslâm mezheplerine ait bu dinsel yerlerde, siyasi, hukuki, eğitim ve toplumsal nitelikli devrimlere karşı propagandalar yapılıyordu. Osmanlı zamanında bu yerler çeşitli dini tartışmalarla toplumun parçalanmasına yol açmışlardı. Şeyh Sait isyanının bastırılması izleyen süreçte TBMM'de 30 Kasım 1925'te kabul edilen bir kanunla Tekke, Zaviye ve Türbeler kapatıldı.
2. Milletlerarası Takvim ve Saatin Kabul Edilmesi
1925 yılında kabul edilen kanunla Hicri takvim yerine, Miladi takvim kabul edilmiştir. Ayrıca uluslararası saat sistemine geçiş kararı alındı.
3. Kıyafette Değişiklikler
Osmanlı toplumunda bir çok yöresel kıyafet kullanılmıştı. Bu yöresel kıyafetler eski düşüncelerin sürdürülmesinde bir araç olarak kullanılmaktaydı. Mustafa Kemal 1925 yılında yaptığı Kastamonu – İnebolu gezisinde şapkayı tanıtarak kılık kıyafette değişikliğin ilk adımını attı. Bundan sonra 25 Kasım 1925'te Şapka Kanunu çıkartıldı, tutuculuğun simgesi olan fes'in yerine şapka giyilmeye başlandı.
1934 yılında yapılan kanunla kılık kıyfet alanında laik bir görünüm sağlandı. Din adamlarının dini kıyafetlerini sadece ibadet yerinde giyebilecekleri kararlaştırıldı. En yüksek din temsilcilerinin ise ibadet kıyafetlerini sürekli giyebilecekleri uygun görüldü.
4. Uluslararası Rakamlar ve Ölçülerin Kabul
Edilmesi
Osmanlı devleti zamanında kullanılan Hint rakamlarının yerine uluslararası rakamların kullanılması 1928 yılında kabul edilmiştir. 1931 yılında uzunluk ölçüsü olarak kullanılan arşın ve endaze yerine metre, ağırlık ölçüsü olarak kullanılan okka yerine de kilogram sistemi benimsenmiştir. Bu yeniliklerle ticaret ve ekonomik alanda işlem kolaylığı sağlanmıştır.
5. Soyadı Kanununun Kabulü (1934)
Nüfus işlerindeki karışıklıklar giderildi. Evlilik, askerlik ve ticaret gibi alanlarda devlet halk ilişkilerinde bir düzen sağlandı. Ayrıcalıklara neden Osmanlı dönemindeki ünvan ve lakaplar yasaklandı.

0