Cevaplar

2016-11-08T18:28:12+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Yazının icadı M.Ö 4000'lerin sonlarına doğru Sümerler tarafından Mezapotamya'da gerçekleştirilmiştir. Başlarda metinler daha çok resimsel içerik taşırken MÖ 2000'li yıllarda çivi yazısı her türlü metin için kullanılmaya başlandır. Bu tarihlerde Anadolu yazıdan habersizdi. Bu sebeple bu dönem ve öncesine dair yorumları sadece heykelciklere ve günlük eşya kalıntılarına bakarak yapabiliyoruz. MÖ 1950li yıllarda Anadolu'nun yazı ile tanışması Asur Medeniyet'i ile oluyor. Asurlular, yaptıkları ticaret sayesinde Anadolu'ya yazıyı getiriyorlar. İlk yazı metinler Kayseri-Karum'da bulunuyor ve Assurca yazılmışlardır. 
2 5 2