Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-06T22:04:20+02:00

Demokrasinin dayandığı temel unsurlar  

 

· Millet egemenlikDevletin, bütün faaliyetlerini milletin

aldığı yetki ile millet adanı yürütmesi demektir.

 

· Özgürlük ve Eşitlik: insanların, birey ve topluma zarar

vermeden istediğini yapması, vatandaşların kanunlar

önünde hak ve ödevler açısından eşit tutulması

anlamına gelir.

 

Özgürlükler ikiye Ayrılır:

a) Kamu Özgürlüğü: Bireyin insanca yaşamasına

olanak sağlayan özgürlüklerdir. Kişilerin temel hak ve

özgürlükleri kamu özgürlüğünü oluşturur. Kamu

özgürlüklerini, dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilmez.

 

b) Siyasi Özgürlük: Vatandaşın devlet yönetimine

katılmasını sağlayan haklardır. Türk vatandaşlığı hakkı,

seçme ve seçilme hakkı, siyasi faaliyetlerde bulunma

hakkı, kamu hizmetine grime hakkı, vatan hizmeti en

önemli siyasi hak ve özgürlüklerdendir.

Demokrasinin gereği olarak seçme, seçilme ve siyasi

faaliyetlerde bulunma hakkının kullanılması bir takım

ilkelere dayanmaktadır.

 

Genel Oy İlkesi: Herkesin serbestçe, ırk, cins, düşünce,

din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin oyunu

kullanabilmesi ve yönetime katılması demektir.

 

Çoğulculuk İlkesi. Seçimlere birden çok siyasi parti ve

adayın katılması demektir.

 

Meclis Hükümeti: Bakanların tek tek TBMM tarafından

seçilmesiyle oluşturulan hükümet modelidir.

(I. TBMM’de uygulanmıştır).

 

Kabine Sistemi: Cumhurbaşkanı tarafından milletvekilleri

arasından atanan bir başbakan tarafından

oluşturulan ve meclisten güvenoyu almasıyla göreve

başlayan hükümet modelidir.

 

Azınlık Hükümeti: Milletvekili sayısı bakımından

mecliste çoğunluğu sağlayamamasına rağmen bir

partinin hükümeti kurması ve meclisten güvenoyu

almasıyla oluşturulan hükümet biçimidir.

 

Çoğunluk İlkesi:

 

Basit çoğunluk sistemi: 

 

Salt Çoğunluk Sistemi: 

 

Nitelikli Çoğunluk Sistemi: 

1 5 1
2012-11-06T22:17:31+02:00

vikipedia da yazıyor.oradan araştırabilirsin.

 

0