Cevaplar

2012-11-06T23:13:02+02:00

1. Tarih 3 dersi 1. Ünite sonu soru ve cevapları(Tarih kitapları cevaplar)TARİH 3  I.ÜNİTE SONU SORU VE CEVAPLARI Sayfa-61   B-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız. 1.  (D)  Türklerde hakimiyetin kaynağı töreye ...08 Ekim 2012 tarihinde oluşturuldu.2. Tarih 1 1. ünite ünite sonu değerlendirme çalışmaları(Tarih kitapları cevaplar)            Tarih 1 1. ünite ünite sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 37 soruları ve cevapları aşağıdadır               ...30 Eylül 2012 tarihinde oluşturuldu.3. Tarih 9 birinci ünite Tarih bilimine giriş sorular ve cevaplar(Tarih kitapları cevaplar)Tarih 9 1. Ünite  1. Konu 1-Sayfa 4’teki resme bakarak tarih ile ilgili hangi yargılara varılabilir. 2- Edward H. CARR yandaki sözü ile Tarihin hangi özelliğini vurgulamıştır. ? sayfa  4 ...29 Eylül 2012 tarihinde oluşturuldu.4. Cengizhan ÇELİK Dosyaları(Site Yöneticileri)... ders için ünite ünite hazırlıyorum hazırladıkça yollayacağım.Şu an 2. ünite üzerinde çalışıyorum.kolay gelsin. 1- 9. sınıf Tarih kitabı 1. Ünite sunusu İNDİR>> 6 eylül 2012 2- 9. sınıf Tarih ...06 Eylül 2012 tarihinde oluşturuldu.5. İnkılap Tarihi Dersi Atatürk'ün Hayatı Ünitesi ünite sonu cevapları(Tarih kitapları cevaplar)SAYFA:16-17 A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. S1.XIX.yüzyılda Selanik şehrinin siyasi,sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz? Cevap: 1.Siyasi Durum:Fransız ihtilali ile ortaya çıkan ...13 May 2012 tarihinde oluşturuldu.6. Tarih 1 Tüm Üniteler etkinlikleri(Tarih 1)... yanlış etkinliklerinden vb oluşmaktadır.             1. Ünite Tarih bilimine Giri İNDİR>> 2. ünite Uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar İNDİR>> ...11 May 2012 tarihinde oluşturuldu.7. 20. yy Başlarında Dünya Ünite Sonu Değerlendirme Çalışması(Tarih kitapları cevaplar)20. yy Başlarında Dünya Ünite Sonu Değerlendirme Çalışması Gönderen: Ayşenur UYAN. 12. sosyal   1)=Dünya sonrasında tam bir dünya barışı sağlanmamasında imzalanan barış antlaşmasının rolleri ...08 May 2012 tarihinde oluşturuldu.8. Tarih 2 dersi kitabı 1. ünite Sorularının Cevapları(Tarih kitapları cevaplar)Tarih 2 dersi kitap Sorularının Cevapları   Sayfa 2 Temel Kavramlar Tekfur: Bizanslıların merkezden bağımsız valilerine ve Anadolu’nun bazı Hıristiyan beylerine verilen unvan. Fütüvvet: ahilikte ...27 Nisan 2012 tarihinde oluşturuldu.9. 20. yüzyıl başlarında dünya - Atatürk Dönemi Dış Politika(Etkinlikler - Testler-Notlar)... etmek zorunda kaldı.   v  M.Kemal hasta olmasına rağmen bu iş için büyük çaba sarf etti.   Böylece güneyde misak-ı milliye ulaşıldı.   çtdt, ders notu, 20 yy başlarında dünya, 1. ünite, 1. ...24 Nisan 2012 tarihinde oluşturuldu.10. 20. yüzyıl başlarında dünya - İki Savaş Dönemi Avrupa(Etkinlikler - Testler-Notlar)... sonuçla birlikte İspanyada  Franco′nun 1975 kadar sürecek olan dikta dönemi başladı. çtdt, ders notu, 20 yy başlarında dünya, 1. ünite, 1. dünya savaşı  ...24 Nisan 2012 tarihinde oluşturuldu.11. 20. yüzyıl başlarında dünya - 1929 Dünya Ekonomik Krizi(Etkinlikler - Testler-Notlar)... 33 milyon liraya düşmüştü. çtdt, ders notu, 20 yy başlarında dünya, 1. ünite, 1. dünya savaşı  ...24 Nisan 2012 tarihinde oluşturuldu.12. 20. yüzyıl başlarında dünya - Japonya(Etkinlikler - Testler-Notlar)... geldi.  çtdt, ders notu, 20 yy başlarında dünya, 1. ünite, 1. dünya savaşı    ...24 Nisan 2012 tarihinde oluşturuldu.13. 20. yüzyıl başlarında dünya - Orta Doğu Ve Mandacılık(Etkinlikler - Testler-Notlar)... uzmanlar getirtti. çtdt, ders notu, 20 yy başlarında dünya, 1. ünite, 1. dünya savaşı  ...24 Nisan 2012 tarihinde oluşturuldu.14. 20. yüzyıl başlarında dünya - Sovyet Rusya Ve Türkistan(Etkinlikler - Testler-Notlar)... askeri ve mali yardım alınamadı.    çtdt, ders notu, 20 yy başlarında dünya, 1. ünite, 1. dünya savaşı  ...24 Nisan 2012 tarihinde oluşturuldu.15. 20. yüzyıl başlarında dünya - I.Dünya Savaşının Sonuçları(Etkinlikler - Testler-Notlar)... 1. ünite, 1. dünya savaşı  ...24 Nisan 2012 tarihinde oluşturuldu.16. Tarih ders notları Tümü birarada(Etkinlikler - Testler-Notlar)...  2. Ünite Uygarlığın Doğuşu ve İlk uygarlıklar Tarih 1 - 1. Ünite Tarih bilimine Giriş ders Notları Tarih - 6. Ünite Türkiye Tarihi Ders notları Yumuşama Dönemi Ders notu Soğuk Savaş Dönemi Ders ...22 Nisan 2012 tarihinde oluşturuldu.17. Tarih 1 Dersi Testleri(Tarih 1)... Tarih 1 testleri Tarih dersi ile yeni tanışmış lise 1 öğrencilerinin dersi daha kolay kavramalarına yardımcı olacaktır   Tarih 1 dersi  1. Ünite Test Soruları İNDİR   Tarih 1 dersi  2. Ünite ...22 Mart 2012 tarihinde oluşturuldu.18. Tarih 1 - 1. Ünite Tarih bilimine Giriş ders Notları(Etkinlikler - Testler-Notlar)ÜNİTE-1 TARİHE GİRİŞ   ATATÜRK’ÜN TARİH HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ:     Tarih yazmak,tarih yapmak kadar önemlidir.Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir nitelik ...22 Mart 2012 tarihinde oluşturuldu.19. Tarih 3 dersi 2. ünite Türklerde Toplum Yapısı Soru ve Cevapları(Etkinlikler - Testler-Notlar)Ayrıca;  Tarih 3 dersi 1. ünite Türklerde Devlet Teşkilatı Soru ve Cevapları Tarih 3 dersi 3. ünite Türklerde Hukuk Soru ve Cevapları   100 – Türklerin “Atlı göçebe (konargöçer)” bir hayat ...21 Mart 2012 tarihinde oluşturuldu.20. Tarih 3 dersi 1. ünite Türklerde Devlet Teşkilatı Soru ve Cevapları(Etkinlikler - Testler-Notlar)Ayrıca; Tarih 3 dersi 2. ünite Türklerde Toplum Yapısı Soru ve Cevapları Tarih 3 dersi 3. ünite Türklerde Hukuk Soru ve Cevapları   1 – Türklerde “il” veya “el” kelimeleri ne anlama gelirdi? ...21 Mart 2012 tarihinde oluşturuldu.

3 2 3